PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Dramaturgické čtení textu - AKM500195
Anglický název: Dramaturgical text reading
Zajišťuje: Ústav české literatury a komparatistiky (21-UCLK)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Mgr. Blanka Činátlová, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Blanka Činátlová, Ph.D. (17.09.2015)

Cílem semináře, jehož výuka bude probíhat ve spolupráci s divadelní režisérkou a komparatistkou Barbarou Herz, je pokus o dramaturgické čtení textu. Pojem "dramaturgické čtení" není ustáleným termínem a nemá žádnou jasně a předem definovanou metodologii. V zásadě každému takovému čtení předchází důkladná a všestranná analýza textu, jež musí směřovat od hypotetičnosti ke konkretizaci, aniž se ztrácí potenciální mnohovýznamovost díla. Průběžné a detailní čtení konkrétního literárního textu, resp. dramatického díla ale bude sledovat nejen problémy interpretace, ale některé aspekty literárně teoretické a teatrologické. Výchozím textem bude Racek A.P.Čechova.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Blanka Činátlová, Ph.D. (17.09.2015)

Požadavky ke zkoušce

Pro udělení zápočtu aktivní práce v semináři, průběžná a důkladná četba zadaných textů,

vypracování diskusního příspěvku.

                                                                  

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Blanka Činátlová, Ph.D. (04.10.2015)

A.P.Čechov: Racek, překlad Leoš Suchařípa

+

Filmy

 

Unaveni sluncem (režie N. Michalkov)

Zimní spánek (režie  Nuri Bilge Ceylan)

Září (režie W. Allen) + Hana a její sestry (W. Allen)

Šepoty a výkřiky (režie I. Bergman)

Archa bláznů (režie Ivan Balaďa)

Letní bouře (režie D. Sirk)

Černé oči (režie N. Michalkov)

 

Borecký, Vladimír. Teorie komiky. Hynek, Praha 2000.

Červenka, Miroslav - Jankovič, Milan - Kubínová, Marie - Langerová, Marie: Pohledy zblízka: zvuk, význam, obraz. Poetika literárního díla 20. století [II]. Praha 2002.

Eco, Umerto. Interpretácia a nadinterpretácia. Archa, Bratislava 1995.

Eco, Umerto. Meze interpretace. Karolinum, Praha 2004.

Frye, Northrop. Anatomie kritiky. Host, Brno 2003.

Homoláč, Jiří: Intertextovost a utváření smyslu v textu. Praha 1996.

Hořínek, Zděněk. Kniha o komedii. Scéna, Praha 1992.

Jedličková Alice: Ke komu mluví vypravěč? Adresát v komunikační perspektivě prózy. Praha 1993.

Kristeva, Julia. Slovo, dialog a román : texty o sémiotice. Sofis, Praha 1999.

Vojtěchovský, Miroslav - Ostrý, Jaroslav: Obraz a příběh. Scéničnost ve výtvarném a dramatickém umění. AMU/Kant 2008.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Blanka Činátlová, Ph.D. (17.09.2015)

 

 

1)      Text a performativnost; jevištní konkretizace dramatického textu

2)      Kontextualizace a dekontextualizace, kulturní transfer; čechovovská poetika v popkulturních variacích

3)      Meze interpretace, intertextualita

4)      Groteskno a komika coby literární a dramatické kategorie

5)      Dialogická promluva, její podoby a funkce v literárním a dramatickém textu 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK