PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Metodický seminář II - AKM500148
Anglický název: Methodological Seminar II
Zajišťuje: Ústav české literatury a komparatistiky (21-UCLK)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2013
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Mgr. Josef Hrdlička, Ph.D.
prof. Dr. phil. Josef Vojvodík, M.A.
Rozvrh   Nástěnka   
Soubory Komentář
stáhnout Dinggedichte-sylabus.doc sylabus a literatura
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Josef Hrdlička, Ph.D. (08.02.2013)

Cílem semináře je hlubší diskuse nad pracemi doktorandů a nad vybranými odbornými problémy. V letním semestru navážeme na seminář o tzv. Dinggedichte, který probíhal v zimním semestru také jako doktorandský. Cílem bude hlubší seznámení s vybranými básnickými texty a teoretickou reflexí problematiky.
Součástí semináře jsou pravidelná setkání doktorandů a vyučujících komparatistiky vždy poslední úterý v měsíci spojená s přednáškou a diskusí.
Seminář mohou po dohodě navštěvovat i studenti magisterského studia.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Josef Hrdlička, Ph.D. (26.01.2013)

Pravidelná účast a četba, referát nebo písemný text podle dohody.

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Josef Hrdlička, Ph.D. (26.01.2013)

Literaturu a sylabus viz text v příloze.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Josef Hrdlička, Ph.D. (26.01.2013)

V prvních hodinách bychom se pokusili o shrnutí četby z minulého semestru, věnovaného především R. M. Rilkovi, a stanovili bychom podle dohody další program, zaměřený na další autory a teoretickou reflexi otázek věcnosti v básni.

Semináře probíhají od 17,30, pouze poslední úterý v měsíci od 18,00 přednášky pro šiší okruh účastníků. Program je následující:

26. února - Tomáš Koblížek: O některých pojmech fenomenologické teorie literatury
26. března - Lukáš Prokop: « Constructions inachevées »: Smysl fragmentu a nedokončenosti, jejich význam v konstrukci lidského já. Stendhal, Deml, Michaux
30. dubna - Anežka Kuzmičová: Smyslová představa v recepci literatury

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK