PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Milostný diskurz - jazyk bolesti, vášně a samoty - AKM500132
Anglický název: Discourse of Romantic Love - Language of Pain, Passion and Loneliness
Zajišťuje: Ústav české literatury a komparatistiky (21-UCLK)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2014
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Mgr. Blanka Činátlová, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Blanka Činátlová, Ph.D. (02.02.2014)

DISKURZ - JAZYK BOLESTI, VÁŠNĚ A SAMOTY

Vyučuje: Mgr. Blanka Činátlová, Ph.D.

Forma: volitelný (základní) seminář, 2 hod. týdně, 1 sem. - předmět magisterského studia

Požadavky pro získání atestace:

pro udělení zápočtu aktivní práce v semináři, vypracování referátu, průběžná četba zadaných textů; pro zkoušku esej v rozsahu 10 stran

Charakteristika kurzu:

 Kurz je inspirován textem Fragmenty milostného diskursu. Milostný diskurz se dnes nachází v krajní osamělosti, píše Roland Barthes, hovoří jím mnoho lidí, ale nikdo jej již nezastává. Mluvčí milostného diskursu mluví sám k sobě, vždy se jedná o jakýsi "falešný" dialog. Je to diskurs mlčení - mluvím, ale nikdo neodpovídá: "Nabízí ke čtení místo promluvy, místo někoho, kdo mluví uvnitř sebe sama, milostně, tváří v tvář druhému (objektu lásky), který mlčí." (R.B.) Výběrem textů se zaměříme převážně na světovou literaturu 20. století - má moderní literatura velká milostná vyprávění? Je "jazyk lásky" a vyznání skutečně jazykem samoty?

 Tematické okruhy:

1)      Obrazy vášně - erós mánický a erós vznešený

2)      Kódy intimity

3)      Pornografická imaginace

4)      Milostný diskurs mezi patosem a kýčem, tragičnem a trapností

5)      Milostné "dialogy"

 

 Základní literatura:

 

Abelárd a Heloisa: Dopisy lásky a utrpení

Laclos: Nebezpečné známosti

Franz Kafka: Dopisy Mileně, Dopisy Felici

Pessoa: Dopisy přátelství, lásky a magie

Bachmannová: Malina

Pavić: Vnitřní strana větru

Závada: Jadvižin polštář

Robbe-Grillet: Dům milostných schůzek

Nabokov: Lolita

Sorokin: Třicátá Marinina láska

Gombrowicz: Pornografie

Jelineková: Lačnost

Jirous: Magorovy dopisy

Hrabal: Vita nuova

poezie (Zahradníček, Deml, Šiktanc, Krchovský…)

 

Odborná literatura:

BARTHES, Roland: Fragmenty milostného diskurzu. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2007.

KRISTEVA, Julia: Jazyk lásky. Praha: One Woman Press, 2004.

LUHMANN, Niklas: Láska jako vášeň. Paradigma lost. Praha: Prostor, 2002.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK