PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Hledání nesmrtelnosti. Epičnost mezi bohy a lidmi. - AKM500120
Anglický název: In Search of Immortality: The Epic in between Gods and Humans
Zajišťuje: Ústav české literatury a komparatistiky (21-UCLK)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2013
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: AKM500136
Garant: Mgr. Blanka Činátlová, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Blanka Činátlová, Ph.D. (08.10.2012)

Epičnost mezi lidmi a bohy (S)

Forma kurzu: povinný, 2 hod. týdně, 1semestr

 

Vyučující: Mgr. Blanka Činátlová, Ph.D.

 

Charakteristika kurzu: Cílem semináře je prostřednictvím četby konkrétních eposů, především starověkých a středověkých, analyzovat zrod a zdroj "epičnosti" a její proměny a transformace v další žánry (legenda, román).

 

Požadavky k atestaci: Aktivní účast v semináři a referát nebo závěrečná esej v rozsahu 6-8 stran (příprava na seminář a četba zadaných textů jsou samozřejmost)

 

Tematické okruhy:

1)      Pojetí hrdinství

2)      Obrazy božského; božské x lidské x zvířecí

3)      Obrazy řádu a chaosu; hrdina jako hybris

4)      Topologie eposů, makrokosmické a mikrokosmické modely světa

5)      Cesta a hostina jako narativní topos

6)      Metamorfózy versus iniciace

7)      Sestup do podsvětí

8)      Eschatologická a apokalyptická obraznost

9)      Hagiografický realismus

10)  Ikonografie grálovských příběhů

 

8/10    Epos o Gilgamešovi

15/10   Homér: Odysseia

22/10   Homér: Odysseia

29/10   Ovidius: Proměny

5/11     Vergilius: Aeneis

12/11    Starý zákon (vybrané pasáže)

19/11   Edda + Beowulf (vybrané pasáže)

 26/11  Píseň o Nibelunzích

3/12     Putování za svatým grálem + Malory: Artušova smrt (vybrané pasáže)

10/12   Wolfram von Eschenbach: Parzival

17/12   Legenda Aurea

 

Literatura:

 

 

CURTIUS, Ernst Robert. Evropská literatura a latinský středověk. Praha : Triáda, 1998.

ALTER, Robert. The Art of Biblical Narrative. New York: Basic Books, 1981.

ALTER, Robert. The Art of Biblical Poetry. New York: Basic Books, 1985.

ASSMANN, Jan: Smrt jako kulturní fenomén. Praha: Vyšehrad, 2033.

Blanchot, Maurice. Literární prostor. Praha : Herrmann & synové, 1999.

DUMÉZIL, Georges. Mýty a bohové Indoevropanů. Praha: OIKOYMENH, 1997.

DUMÉZIL, Georges. Mýtus a epos, 2 sv.. Praha: OIKOYMENH,2001 a 2005.

Foucault, Michel. Sen a obraznost. Liberec : Dauphin, 1995.

FRYE, Northrop. Anatomie kritiky. Brno: Host, 2003.

HRDLIČKA, Josef, STARÝ, Jiří: Spánek a sny. Praha: Herrmann a synové, 2008.

KERMODE, Frank. Smysl konců. Brno: Host, 2007

RENDTORFF, Rolf. Hebrejská bible a dějiny. Úvod do starozákonní literatury. Praha: Vyšehrad, 2003.

POKORNÝ, Petr. Literární úvod do Nového zákona. Praha : Vyšehrad, 1993.

STIEBITZ, Ferdinand. Stručné dějiny řecké literatury. Praha : SPN, 1987.

STIEBITZ, Ferdinand. Stručné dějiny římské literatury. Brno : Masarykova univerzita, 1991.

ZBAVITEL, Dušan; VACEK, Jaroslav. Průvodce dějinami staroindické literatury. Třebíč : Arca JiMfa, 1996.

BALABÁN, Milan; TYDLITÁTOVÁ, Veronika. Gilgameš: mytické drama o hledání věčného života. Praha: Vyšehrad, 2002.

REZEK, Petr (ed.). Mýtus, epos a logos. Praha : Institut pro středoevropskou kulturu a politiku, 1991.

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK