Česká literatura ve srovnávacím kontextu - AKM500064
Anglický název: Czech Literature in a Comparative Context
Zajišťuje: Ústav české literatury a komparatistiky (21-UCLK)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: prof. PhDr. Petr Bílek, CSc.
Mgr. Blanka Činátlová, Ph.D.
doc. Mgr. Josef Hrdlička, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Ing. Jana Řehořová (15.01.2015)
Komparativní analýza a interpretace zvoleného českého literárního díla/děl s využitím konzultací u vyučujícího, kterého si student vybere jako vedoucího práce.
Práce v rozsahu přibližně 3 000 slov s ústní obhajobou před vedoucím práce a případně dalším přizvaným vyučujícím.
Cíl předmětu
Poslední úprava: Ing. Jana Řehořová (15.01.2015)

Prokázat schopnost samostatného studia relevantní literatury, samostatného koncipování práce a její ústní obhajoby.

Literatura
Poslední úprava: Ing. Jana Řehořová (15.01.2015)

Seznam povinné a doporučené literatury bude vypracován během individuálních konzultací dle konkrétního zvoleného tématu práce.