PředmětyPředměty(verze: 877)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Písemná práce A - AKM500061
Anglický název: Final essay A
Zajišťuje: Ústav české literatury a komparatistiky (21-UCLK)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2014
Semestr: oba
Body: 2
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/1 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neomezen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: doc. Mgr. Josef Hrdlička, Ph.D.
Mgr. Blanka Činátlová, Ph.D.
prof. PhDr. Petr Bílek, CSc.
Vyučující: prof. PhDr. Petr Bílek, CSc.
Mgr. Blanka Činátlová, Ph.D.
doc. Mgr. Josef Hrdlička, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: Ing. Jana Řehořová (15.01.2015)
Výuka probíhá formou konzultací se zvoleným vedoucím práce.

Cíl předmětu: Prokázat schopnost samostatného studia relevantní literatury, samostatného koncipování práce a
její ústní obhajoby.

Samostatně (s využitím konzultací u vyučujícího, kterého si student vybere jako vedoucího práce) sepsaná práce,
zaměřená na analýzu a interpretaci vybraného motivu, toposu či jiného literárního aspektu, procházejícího napříč
vývojovými etapami či různými kulturními prostory.
Práce v rozsahu 7 stran (2 500 slov) s ústní obhajobou před komisí složenou z vedoucího práce a dalšího
vyučujícího.

Seznam povinné a doporučené literatury bude vypracován během individuálních konzultací dle
konkrétního zvoleného tématu práce.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK