PředmětyPředměty(verze: 821)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Imaginace věcí - AKM500038
Anglický název: Imagination of Objects
Zajišťuje: Ústav české literatury a komparatistiky (21-UCLK)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2011
Semestr: letní
Body: 2
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Mgr. Blanka Činátlová, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Pavla Skovroňská (09.02.2011)

Cílem semináře je analýza různých aspektů "věci" a "věcnosti", převážně v středoevropské literatuře. Analýza se bude dotýkat čtyř základních okruhů. První okruh se bude týkat věci a věcnosti jako aspektů narativní strategie a narativní struktury textu. Druhý okruh se zaměří na analýzu a popis taktilních metafor vyprávění a vědění. Třetí okruh se soustředí na aspekt věci a věcnosti v souvislosti s básnickým (němé slovo, mluvící věci) a ideologickým ("pornografické aspekty jazyka) jazykem. Čtvrtá perspektiva bude přistupovat k motivu "věci" jako nositeli kulturní i osobní paměti a současně se zaměří na "věcnost" melancholie a barokovost v moderní středoevropské literatuře.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Pavla Skovroňská (09.02.2011)

ANDERSON, Mark M. Kafka´s Clothes. Ornament and Aestheticism in the Habsburg Fin de Siecle. Oxford University Press: Oxford, 1992.
BACHELARD, Bašton. Poetika prostoru. Praha: Malvern,2009.
BENJAMIN, Walter.Dílo a jeho zdroj. Odeon: Praha, 1979.
BENJAMIN, Walter. Agesilaus Santander. Praha: Herrmann & synové, 1998.
BENJAMIN, Walter. Iluminácie. Bratislava: Kalligram, 1999.
BLANCHOT, MAURICE: Literární prostor. Herrmann a synové. Praha 1999.
BRAUN, Michael."Hörreste, Sehreste": das literarische Fragment bei Büchner, Kafka, Benn und Celan. Köln: Böhlau, 2002.
GELLNER, Ernest. Jazyk a samota. Brno: CDK 2005.
HEIDEGGER, Martin. Básnicky bydlí člověk. Praha: OIKOYMENH, 1996.
HEIDEGGER, Martin. Bytí a čas. Praha: OIKOYMENH, 2002.
PATOČKA, Jan. Tělo, společenství, jazyk, svět. Praha: OIKOYMENH, 1995.
FLUSSER,Vilém. Bezedno: filosofická autobiografie. Praha: Hynek, 1998.
FLUSSER,Vilém. Jazyk a skutečnost. Praha: Triáda, 2005.
FÖLDÉNYI, Lászlo F.. Goyov pes. Bratislava: Kalligram 2007.
FÖLDÉNYI,Lászlo F.. Melanchólia. Kalligram, Bratislava 2001.
FOUCAULT, Michel. Slova a věci. Brno: Computer Press, a.s., 2007.
FLUSSER,Vilém. Jude sein: Essays, Briefe, Fiktionen. Berlin: Philo, 2000.
GELLNER, Ernest. Jazyk a samota. Brno: CDK, 2005.
KERTÉSZ, Imre. Vyhnaný jazyk. Bratislava: Kalligram 2003.
KONRÁD, György. The Melancholy of Rebirth: Essays from Post-Communist Central Europe, 1989-1994.NewYork:HarcourtBrace,1995.
SUSINI-ANASTOPOULOSOVÁ, Francoise. Fragmentárne písanie. Bratislava:Kalligram, 2005.
VOJVODÍK, Josef. Povrch, skrytost, ambivalence: manýrismus, baroko a česká avantgarda. Praha: Argo, 2008.
WITTGENSTEIN, Ludwig. Tractatus logico-philosophicus. Praha: OIKOYMENH, 1993.
WITTGENSTEIN, Ludwig. Rozličné poznámky. Praha, Mladá fronta, 1993.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Pavla Skovroňská (09.02.2011)

Pro udělení zápočtu aktivní práce v semináři, vypracování referátu, průběžná četba zadaných textů. Ke zkoušce esej v rozsahu 10 normostran.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Pavla Skovroňská (09.02.2011)

Tematické okruhy:

1) Věc-detail ("zátiší") jako prvek konstruující intimní kód vyprávění (deníky, zpovědi, …)
Franz Kafka: Deníky
Bruno Schulz: Skořicové krámy, Sanatorium na věčnosti
Sándor Márai: Zpověď
Daniela Hodrová: Trýznivé město

2) Věc-ornament, mezi mýtickým a manýristickým vyprávěním
Witold Gombrowicz: Kosmos
Milorad Pavić: Chazarský slovník
Dragan Velikić: Astrachán

3) Věc jako vizuální objekt v textu
W.G. Sebald: Vystěhovalci, Austerlitz

4) Básnická řeč - mluvící věci, mlčící jazyk (Rilke, Trakl, Orten, …)

5) Jazyk - tělo - věc: pornografičnost jazyka
Witold Gombrowicz: Pornografie
Vladimír Sorokin: Třicátá Marinina láska
Péter Esterázy: Malá maďarská pornografie

6) Věc jako palimpsest - vrstvení času, přepis paměti
Stefan Chin: Haneman

7) Věc jako absence - "věcnost melancholie"
výtvarné a básnické obrazy melancholie

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK