PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Epičnost mezi lidmi a věcmi: románová forma a její proměny (seminář) - AKM500002
Anglický název: The Epic Form between People and Things: The Novel and Its Transformations
Zajišťuje: Ústav české literatury a komparatistiky (21-UCLK)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Mgr. Blanka Činátlová, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Blanka Činátlová, Ph.D. (28.09.2014)

Kurz se zaměřuje na vývoj a proměny narativních principů a žánrových podob vyprávění ve vymezeném období v evropském kulturním prostoru. Zahrnuje i interpretaci tematických posunů a způsobů budování fikčního světa v jednotlivých textech. Na rozdíl od přednášky se seminář soustředí především na textovou analýzu. Zvolené kanonické texty evropské literatury současně představí klíčové románové poetiky, toposy či žánry (např. karnevalová literatura; pikareskní, epistolární či iniciační román; autobiografické a esejistické vyprávění).
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Blanka Činátlová, Ph.D. (28.09.2014)

AUERBACH, Erich. Mimesis: zobrazení skutečnosti v západoevropských literaturách. Praha: Mladá fronta, 1998. [první vydání 1946]

BACHTIN, Michail Michajlovič. François Rabelais a lidová kultura středověku a renesance. Praha: Argo, 2007.

BACHTIN, Michail Michajlovič. Román jako dialog. Praha: Odeon, 1980.

BARTHES, Roland. Fragments d'un discours amoureux.Paris: Seuil, 1977.

CURTIUS, Ernst Robert. Evropská literatura a latinský středověk. Přel. Jiří Pelán, Jiří Stromšík a Irena Zachová. Praha: Triáda, 1998.

FOUSEK, Michal, ed. Don Quijote v proměnách času a prostoru: [Sborník se sympozia pořádanéno v Praze 24. a 25. února 2005]. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2005.

FRYE, Northop. Velký kód (Bible a literatura). Přel. Sylva Ficová a Alena Přibáňová. Brno: Host, 2000. [The Great Code: Bible and Literature. New York: Harcourt Brace Jovanovich Publishers, 1982.]

LECLERCQ, Jean. L’Amour des lettres et le désir de Dieu: Initiation aux auteurs monastiques au moyen âge. Paris: Les Éditions du Cerf, 1957.

LEHÁR, Jan. Nejstarší česká epika. Praha: Vyšehrad, 1983.

MACURA, Vladimír, ed. Slovník světových literárních děl, I - II, Praha: Odeon, 1988.

ORTEGA Y GASSET, José. Meditace o Quijotovi. Vyd. 1. Brno: Host, 2007.

PELÁN, Jiří. Kapitoly z francouzské, italské a české literatury. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2007.

PELÁN, Jiří. Kapitoly z francouzské a italské literatury. Vyd. 1. Praha: Torst, 2000.

ROUGEMONT, Denis de. Západ a láska. Bratislava : Kalligram, 2001.

STANZEL, Franz Karl. Teorie vyprávění. Praha: Odeon, 1988.

Svatoň, Vladimír. Epické zdroje románu. Praha: Ústav pro českou a světovou literaturu AV ČR, 1993.

SWAIN, Simon (ed.). Oxford readings in the Greek novel. Oxford: Oxford University Press, 1999.

TODOROV, Tzvetan, Poetika prózy, Praha: Triáda, 2000.

Whitmarsh, Tim (ed.). The Cambridge companion to the Greek and Roman nove. Cambridge: Cambridge University Press, 2008.

ŽIRMUNSKIJ, Viktor Maximovič, O hrdinském eposu (slovanském a středoasijském). Praha: Lidové nakladatelství, 1984.

ROTREKL, Zdeněk. Barokní fenomén v současnosti. Praha, Torst  1995.

VOJVODÍK, Josef: Povrch, skrytost, ambivalence. Manýrismus, baroko a (česká) avantgarda. Praha: Argo, 2008.

VLNAS, Vít (ed.): Sláva barokní Čechie. Stati o umění, kultuře a společnosti 17. a 18. století. Národní galerie v Praze, 2001.

ROTREKL, Zdeněk. Barokní fenomén v současnosti. Praha, Torst  1995.

VOJVODÍK, Josef: Povrch, skrytost, ambivalence. Manýrismus, baroko a (česká) avantgarda. Praha: Argo, 2008.

VLNAS, Vít (ed.): Sláva barokní Čechie. Stati o umění, kultuře a společnosti 17. a 18. století. Národní galerie v Praze, 2001.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Blanka Činátlová, Ph.D. (28.09.2014)

Průběžná četba, aktivní účast na semináři, příprava diskusního příspěvku.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Blanka Činátlová, Ph.D. (21.09.2016)

3/10

Romanopisci o románu

Kundera: Zneuznané dědictví Cervantesovo

Rushdie: Což už nic není svaté

 

10/10

Obrácení nevěstky Marie a jiné příběhy. Byzantská vyprávění prospěšná pro duši. Praha, Pavel Mervart 2014.

Byzantské legendy. Výběr z textů IV. - XII. Století. Praha, Vyšehrad 1980.

Smích a běs: staroruské hagiografické příběhy. Praha, Odeon 1988.

 

17/10

Putování za svatým Grálem

 

24/10

Cervantes: Don Quijote

Ortega y Gasset: Meditace o Quijotovi; Don Quijote v proměnách času a prostoru (sborník studií); Vl. Svatoň: Don Quijote a don Juan v Dostojevkého románu Idiot (in: V.S.: Román v souvislostech času)

 

31/10

Rabelais:  Gargantua a Pantagruel

BACHTIN, M.M:  Francois Rabelais a lidová kultura středověku a renesance. (Úvod)

 

7/11

Grimmelshausen: Dobrodružný Simplicius Simplicissimus

ČERNÝ, Václav. Až do předsíně nebes: čtrnáct studií o baroku našem i cizím. Praha,  Mladá fronta: Arkýř, 1996.

KALISTA, Zdeněk. Tvář baroka : Poznámky, které zabloudily na okraj života, skicář problémů a odpovědí. Praha,  SPN, 1992.

 

14/11

Choderlos de Laclos: Nebezpečné známosti

Diderot, D.: Herecký paradox

 

21/11

Sade: Nehody ctnosti nebo Justina čili Prokletí ctnosti

BLANCHOT, M.: Lautréamont a Sade

KLOSSOWSKI, P.: Sade můj bližní

BARTHES, R: Loyola, Fourier, Sade

 

28/11

Augustinus: Vyznání

Montaigne: Eseje

Loyola: Duchovní cvičení, Deník

 

5/12

Sterne :  Život a názory blahorodého pána Tristrama Shandyho

Rousseau, J.J.: Dumy osamělého chodce

 

12/12

Goethe: Utrpení mladého Werthera

BARTHES, R.: Fragmenty milostného diskursu

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK