PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Specializace III: Apokalypsy a konce světů - AKM400719
Anglický název: Apocalypses and the Ends of the Worlds
Zajišťuje: Ústav české literatury a komparatistiky (21-UCLK)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2012
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: AKM500095
Garant: Mgr. Blanka Činátlová, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Blanka Činátlová, Ph.D. (12.03.2012)

APOKALYPSY A KONCE SVĚTŮ

Vyučuje: Mgr. Blanka Činátlová, Ph.D.

Forma: volitelný (základní) seminář, 2 hod. týdně, 1 sem.

Požadavky pro získání atestace:

pro udělení zápočtu aktivní práce v semináři, vypracování a přednesení diskusního příspěvku, průběžná četba zadaných textů; ke zkoušce esej v rozsahu 10 normostran

Charakteristika kurzu:

Kurz částečně navazuje na seminář Mýtus, kult a posvátný text ze zimního semestru; jeho absolvování však není podmínkou pro účast v tomto kurzu.  Jedním z průběžných témat nadále zůstává posvátno, vztah textu a rituálu; poetika posvátných, kultických textů a možnosti jejich čtení, a především mýtický narativ. Tentokrát se však soustředíme pouze na mýty eschatologické (tzn. vyprávění o koncích, posledních věcech člověka). Východiskem bude komparace eschatologických námětů z mytologií přírodních národů s eschatologií starozákonní a novozákonní. V průběhu kurzu pak budeme sledovat variace eschatologické a apokalyptické obraznosti - v literatuře apokryfní a literatuře moderní. Smyslem semináře je sledovat apokalyptickou a eschatologickou poetiku, rétoriku a obraznost

 

Hlavní tematické okruhy:

1)      apokalyptická poetika - sny, mýty, věštby, proroctví jako literární žánr

2)      židovský mesianismus versus novozákonní Zjevení

3)      eschatologické mýty Indoevropanů

4)      apokryfní apokalypsy

5)      obrazy ráje a pekla, archetypy "konců"

6)      apokalyptický narativ a eschatologická obraznost v poezii a próze 20. století

28/2

Starozákonní apokalypsy- Izajáš, Ezechiel

Apokryfní - kniha Henoch, Umučení a Mučednictví a vidění Izajášovo (In. Knihy tajemství a moudrosti I., II.. Praha: Vyšehrad 1995, 1998)

 

7/3

Zjevení sv. Jana

Zjevní Petrovo, Druhá kniha Sibylliných věšteb, První zjevení Janovo (In: Proroctví a apokalypsy. Novozákonní apokryfy III. Praha: Vyšehrad, 2007)

 

14/3

Edda (Argo, 2004)

19/3

Friedrich Nietzsche: Tak pravil Zarathustra, Ecce homo

 

26/3

expresionistická poezie- Trakl, Benn, Werner

T.S.Eliot: Pustina

 

2/4

Jiří Kolář: Limb a jiné básně

František Halas: Potopa

 

16/4

Alfréd Kubin: Země snivců

Alfréd Kubin: Země snivců

 

30/4

Andrej Platonov: Čevengur, Stavební jáma

 

7/5

Viktor Pelevin: Čapajev a prázdnota

 

14/5

Neuwirth, Vladimír. Apokalyptický deník. Praha : Triáda, 1998.

 

Základní literatura:

knihy Daniel, Ezechiel, Izaiáš

Zjevení svatého Jana

Proroctví a apokalypsy - Novozákonní apokryfy III. Praha: Vyšehrad, 2007.

Jiří Kolář: Limb a jiné básně

František Halas: Potopa

Egon Bondy: Invalidní sourozenci

Alfréd Kubin: Země snivců

Andrej Platonov: Čevengur, Stavební jáma

expresionistická poezie- Trakl, Benn, Weiner

Franz Kafka: Povídky

G.G. Márquez: Sto roků samoty

László Krásznahorkai: Satanské tango

Viktor Pelevin: Čapajev a prázdnota

Neuwirth, Vladimír. Apokalyptický deník. Praha : Triáda, 1998.

Daniela Hodrová: Vyvolávání

F. Nietzsche:

 

ASSMANN, Jan: Smrt jako kulturní fenomén. Praha: Vyšehrad, 2033.

BENJAMIN, Walter.Dílo a jeho zdroj. Odeon: Praha, 1979.

BENJAMIN, Walter. Agesilaus Santander. Praha : Herrmann & synové, 1998.

BENJAMIN, Walter. Iluminácie. Bratislava : Kalligram, 1999.

Blanchot, Maurice. Literární prostor. Praha : Herrmann & synové, 1999.

DUMÉZIL, Georges. Mýty a bohové Indoevropanů. Praha: OIKOYMENH, 1997.

DUMÉZIL, Georges. Mýtus a epos, 2 sv.. Praha: OIKOYMENH, 2001 a 2005.

ELIADE, M: Mýty, sny a mystéria.Praha: OIKOYMENH 1998.

Foucault, Michel. Sen a obraznost. Liberec : Dauphin, 1995.

FRYE, Northrop. Anatomie kritiky. Brno: Host, 2003.

HRDLIČKA, Josef, STARÝ, Jiří: Spánek a sny. Praha: Herrmann a synové, 2008.

KERMODE, Frank. Smysl konců. Brno: Host, 2007.

Lawrence, D. H. Apokalypsa. Praha : Garamond, 2002.

MAN, Paul de. Rétorika temporality. In: Umění, krása, šeredno (Ed. V. Zuska). Praha : Karolinum, 2003, s. 117-153.

MÁLEK, Petr. Melancholie moderny: Alegorie, Vypravěč, Smrt. Praha: Dauphin, 2009.

OTTO, R.: Posvátno. Praha, Vyšehrad 1998.

PUHVEL, J. : Srovnávací mytologie. Praha 1997.

Proroctví a apokalypsy - Novozákonní apokryfy III. Praha: Vyšehrad, 2007.

 

Doporučená literatura:

ALTER, Robert: The Art Of  Biblical Narrative

BULTMANN, Rudolf: Dějiny a eschatologie. Praha: Oikoymenh, 1994.

Burgos, Jean (ed.). L’Imaginaire des apocalypses. Paris - Caen : Lettres modernes Minard, 2003.

Carey, Frances (ed.). The Apocalypse and the Shape of Things to Come. Toronto - Buffalo : University of Toronto Press, 1999.

Heinz-Mohr, Gerd. Lexikon symbolů.Obrazy a znaky křesťanského umění. Praha : Volvox Globator, 1999.

Kaiser, Gerhard R. Poesie der Apokalypse. Würzburg : Königshausen und Neumann, 1991

SELLIER, P.: Co je literární mýtus? In: Znak, struktura, vyprávění. Brno, Host 2002.

SCHOLES,R.-KELLOGG, R.: Povaha vyprávění. Brno, Host 2002.

UMĚNÍ, SAKRÁLNO, KÝČ:             Souvislosti 1994/2

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK