PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Specializace II: Paralely a interakce: Česká a německojazyčná literární moderna v Čechách - AKM400632
Anglický název: Paralles and interactions: Czech and German language modernism in Czech Lands
Zajišťuje: Ústav české literatury a komparatistiky (21-UCLK)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2012
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: AUC500022
Garant: doc. PhDr. Daniel Vojtěch, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Pavla Skovroňská (22.09.2011)

Tvorba německojazyčné moderny v Čechách a na Moravě patří mezi frekventované problémy germanistické. Co však znamená pro literárněvědnou bohemistiku? A jaké modely se nabízejí pro interpretaci koexistence dvou literárních útvarů - českého a německého - v českých zemích v období rozmachu moderních hnutí? Počínaje pokusy z devadesátých let 19. století, přes tzv. Frühlingsgeneration až po tzv. Pražský kruh a jeho mladší následovníky v meziválečném období se seminář zaměří na diskusi o kontextech, které - při porozumění německojazyčné literatuře - rozšiřují i významy soudobé literatury české (J. Karásek, S. K. Neumann, V. Dyk, L. Klíma, O. Fischer, bratři Čapkové, J. Langer, I. Olbracht, R. Weiner, aj.). Cílem je poukaz na neudržitelnost výkladového rámce národní literatury v přístupu k modernismu, na obtíže při hledání jeho alternativy, a zároveň upozornit na relevanci středoevropského pojetí české situace pro porozumění oběma literaturám a jejich tradicím.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Pavla Skovroňská (22.09.2011)

Literatura předmětu bude doplněna.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Pavla Skovroňská (22.09.2011)

Aktivní účast v diskusi na základě samostatné přípravy, 1 referát včetně jeho písemného zpracování, 1 koreferát.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Pavla Skovroňská (22.09.2011)

Tematické okruhy:

 

  1. Pojmosloví: paralelismus, konflikt, zprostředkování, vzájemnost, interakce - kontext a situace.
  2. Dějiny literatury, národní filologie a intelektuální dějiny - výhody a nevýhody interpretačních modelů. Problém jazyka.
  3. Generace? Tradice? Úkoly a hranice moderny.
  4. Proměna - rok 1910.
  5. Časopisy.
  6. Nová situace, avantgarda, paralelní moderna a svět bezdomoví (20. a 30. léta)

 

Vstupní požadavky
Poslední úprava: Mgr. Pavla Skovroňská (22.09.2011)

 

Pro účast v semináři je nutná alespoň pasivní znalost němčiny.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK