PředmětyPředměty(verze: 821)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
(N)ostalgie - AKM400602
Anglický název: (N)ostalgia
Zajišťuje: Centrum komparatistiky (21-CKOM)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2011
Semestr: letní
Body: 4
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Mgr. Blanka Činátlová, Ph.D.
prof. PhDr. Petr Bílek, CSc.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Pavla Skovroňská (09.02.2011)

Seminář se zaměří na analýzu české kultury období normalizaci jako objektu (n)ostalgického vzpomínání. Východiskem bude analýza popkulturních obrazů normalizace (film, reklama, literatura) v porevoluční televizní, filmové a literární produkci. Obecnějším tématem bude i analýza "osobních" vzpomínkových figur.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Pavla Skovroňská (09.02.2011)

Literatura
ANDERSON, Benedict: Představy společenství. Úvahy o původu a šíření nacionalismu. Praha: Karolinum, 2008.
BREN, Paulina: The Greengrocer and his TV. The Culture of Communism after the 1968 Prague Spring. Ithaca: Cornell University Press, 2010.
TRÁVNÍČEK, Jiří (ed.): V kleštích dějin. Střední Evropa jako pojem a problém. Brno: Host, 2010.
KROUTVOR, Jiří: Potíže s dějinami. Praha 1990.
ASSMANN, Jan. Kultura a paměť, Praha: Prostor, 2001.
VAŠÍČEK, Zdeněk. Obrazy minulosti, Praha: Prostor, 1996.
MACURA, Vladimír. Šťastný věk (a jiné studie o socialistické kultuře). Praha: Academia, 2008.
MACURA, Vladimír. Znamení zrodu, Praha: H&H,1995.
RÁKOS, Péter. Národní povaha naše a těch druhých. Sebeklamy a předsudky jako dějinotvorná síla. Bratislava: Kalligram, 2OO1.
DRAKULIĆ, Slavenka: Jak jsme přežili komunismus. Praha: NLN, 2006.
HOLÝ, Ladislav. Malý český člověk a skvělý český národ: národní identita a postkomunistická transformace společnosti. Praha: Slon, 2001.
HUBATOVÁ-VACKOVÁ Lada; ŘÍHA, Cyril, eds.: Husákovo 3 + 1: Bytová kultura 70. let. Praha: VŠUP, 2007.
MRKLAS,Ladislav a KUNŠTÁT, Daniel (eds.): Historická reflexe minulosti aneb "ostalgie" v Německu a Česku. Praha: Cevro, 2009.
MOŽNÝ, Ivo: Proč tak snadno... Některé rodinné důvody sametové revoluce. Sociologický esej. Praha: SLON 1999.
MAYEROVÁ, Francoise: Češi a jejich komunismus. Praha: Argo, 2009.
ŠKÁPÍKOVÁ, Jitka, HOUSER, Jiří: Vzpomínáte? Tak takoví jsme byli: 70. léta. Praha: XYZ, 2009.
DUDEK, Oldřich: Hořký smích totality. Čítanka pro Husákovy děti. Polart, 2009.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Pavla Skovroňská (09.02.2011)

Prezentace vybraného rámce/díla formou 30-40 minutového výkladu, který představí materiál (s využitím principu synekdochy ve smyslu části za celek) a nabídne jeho produktivní interpretaci (tedy nikoli pouhý popis!) s využitím powerpointu a digitální techniky. Vůle zapojit se do diskuse reflektující prezentace ostatních účastníků semináře.
Písemná esej: ucelená analytická interpretace vybraného díla v rozsahu 2 000 - 2 500 slov.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Pavla Skovroňská (09.02.2011)

Tematické okruhy:

Sylabus - základní konceptualizační rámce:
21. únor: 1) Uvedení do problematiky. Náplň a formát kurzu; struktura a smysl prezentací. Výchozí analýza nostalgického a ostalgického vztahování se.

28. únor: 2) Retro a retrománie. TV: Retro, díl Sladkosti za socialismu a Tatra 603
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10176269182-retro/210411000360028/
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10176269182-retro/210411000360027/video/

7. březen: 3) "Malé dějiny", rodinné vzpomínání,obrazy dětství, mládí, dospívání
TV a filmy: Vyprávěj, Pelíšky, Pupendo
literatura: Dousková: Hrdý Budžes, Viewegh: Báječná léta pod psa,
Vaněk-Úvalský: Brambora byla pomeranč mého dětství; Ouředník: Ročník čtyřiadvacet

14. březen: 4) Obrazy normalizační každodennosti
TV: Vyprávěj
literatura: Moník: Neser bohy, Dousková: Hrdý Budžes

21. březen: 5) Ostalgické podoby hrdinství
filmy: Pupendo, Pelíšky, Kawasakiho růže, Kolja

28. březen: 6) Obrazy moci
filmy: Pouta, Kouř, Občanský průkaz, Corpus Delicti, Nesnesitelná lehkost bytí
literatura: Kundera: Nesnesitelná lehkost bytí; Szczygieł: Gottland

4. duben: 7) Obrazy tragického
filmy: Občanský průkaz, Pouta, Pelíšky

11. duben: 8) Tradice a zhouba "laskavého českého humoru"
filmy: Pelíšky, Pupendo, Kolja, Kulový blesk, Na samotě u lesa, Nejistá sezóna, Vrchní prchni, Vesničko má středisková

18. duben: 9) Reinterpretace obrazů "velkých dějin", historická událost v perspektivě nostalgické vzpomínky: Pražské jaro, Charta 77
filmy: Nesnesitelná lehkost bytí, Rebelové, Díky za každé nové ráno, Pelíšky, Vyprávěj, Pouta, Občanský průkaz
literatura: Kundera: Nesnesitelná lehkost bytí; Moník: Neser bohy

2. květen: 10) Reinterpretace obrazů "velkých dějin", historická událost v perspektivě nostalgické vzpomínky: Listopad 1989; rozpad komunismu v literárních a filmových reprezentacích, "nová" postkomunistická situace

filmy: Corpus Delicti, Díky za každé nové ráno, Byli jsme to my?
Literatura: ???????

9. květen: 10) Komparace ostalgického vzpomínání v českém a německém kulturním kontextu
filmy: Eastie Boys, Good bye, Lenin!
literatura: Brussig: Na kratším konci ulice, Hrdinové jako my

16. květen: 11) Porevoluční recepce normalizační popkultury (publicistika, fankluby a kulty - např. diskuse kolem reprízování normalizačních seriálů); Vzpomínkové figury idyly a idealizace; Etika x estetika (n)ostalgické vzpomínky

Základní analyzovaný materiál:
Literatura

Thomas Brussig: Na kratším konci ulice, Hrdinové jako my
Patrik Ouředník: Ročník čtyřiadvacet
Michal Viewegh: Báječná léta pod psa
Irena Dousková: Hrdý Budžes
Petr Šabach: Občanský průkaz, Opilé banány
Josef Moník: Neser bohy
Bohuslav Vaněk-Úvalský: Brambora byla pomeranč mého dětství
Milan Kundera: Nesnesitelná lehkost bytí
Mariusz Szczygieł: Gottland

Tv seriály
Vyprávěj
Retro

Čas sluhů (Irena Pavlásková, 1989)
Byli jsme to my? (Pavel Máša, 1990)
Kouř (Tomáš Vorel, 1991)
Corpus Delicti (Irena Pavlásková, 1991)
Díky za každé nové ráno (Milan Šteindler, 1993)
Kolja (Jan Svěrák, 1996)
Báječná léta pod psa (Petr Nikolaev, 1997)
Rebelové (Filip Renč, 2001)
Pupendo (Jan Hřebejk, 2003)
Pelíšky (Jan Hřebejk, 1999)
Kawasakiho růže (Jan Hřebejk, 2009)
Pouta (Radim Špaček, 2009)
Eastie Boys / Sonnenalle (Leander Haußmann, 1999)
Good bye, Lenin! (Wolfgang Becker, 2003)
Životy těch druhých / Das Leben der Anderen (Florian Henckel von Donnersmarck 2006)
Nesnesitelná lehkost bytí / The Unbearable Lightness of Being (Philip Kaufman, 1988)

Další filmy (k tématu laskavý humor):
Na samotě u lesa (Jiří Menzel, 1976)
"Marečku, podejte mi pero !"(Oldřich Lipský, 1976)
Kulový blesk (Ladislav Smoljak, Zdeněk Podskalský, 1978)
Vrchní, prchni ! (Ladislav Smoljak, 1980)
Slavnosti sněženek (Jiří Menzel, 1983)
Jára Cimrman, ležící, spící (Ladislav Smoljak, 1983)
Jak básníci přicházejí o iluze (Dušan Klein, 1984)
Co je vám, doktore? (Vít Olmer, 1984)
Vesničko má, středisková (Jiří Menzel, 1985)
Jako jed (Vít Olmer, 1985)
Nejistá sezóna (Ladislav Smoljak, 1987)

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK