PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Milostný diskurz - jazyk bolesti, vášně a samoty - AKM400510
Anglický název: Discourse of Romantic Love - Language of Pain, Passion and Loneliness
Zajišťuje: Centrum komparatistiky (21-CKOM)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2011
Semestr: oba
Body: 2
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Mgr. Blanka Činátlová, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Pavla Skovroňská (09.02.2011)

Kurz je inspirován textem Fragmenty milostného diskursu. Milostný diskurz se dnes nachází v krajní osamělosti, píše Roland Barthes, hovoří jím mnoho lidí, ale nikdo jej již nezastává. Mluvčí milostného diskursu mluví sám k sobě, vždy se jedná o jakýsi "falešný" dialog. Je to diskurs mlčení - mluvím, ale nikdo neodpovídá: "Nabízí ke čtení místo promluvy, místo někoho, kdo mluví uvnitř sebe sama, milostně, tváří v tvář druhému (objektu lásky), který mlčí." (R.B.) Výběrem textů se zaměříme převážně na světovou literaturu 20. století - má moderní literatura velká milostná vyprávění? Je "jazyk lásky" a vyznání skutečně jazykem samoty?
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Pavla Skovroňská (09.02.2011)

Základní literatura:

Abelárd a Heloisa: Dopisy lásky a utrpení
Laclos: Nebezpečné známosti
Franz Kafka: Dopisy Mileně, Dopisy Felici
Pessoa: Dopisy přátelství, lásky a magie
Bachmannová: Malina
Pavić: Vnitřní strana větru
Závada: Jadvižin polštář
Robbe-Grillet: Dům milostných schůzek
Nabokov: Lolita
Sorokin: Třicátá Marinina láska
Gombrowicz: Pornografie
Jelineková: Lačnost
Magorovy dopisy
Hrabal: Vita nuova
poezie (Zahradníček, Deml, Šiktanc, Krchovský…)

Odborná literatura:
BARTHES, Roland: Fragmenty milostného diskurzu. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2007.
KRISTEVA, Julia: Jazyk lásky. Praha: One Woman Press, 2004.
LUHMANN, Niklas: Láska jako vášeň. Paradigma lost. Praha: Prostor, 2002.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Pavla Skovroňská (09.02.2011)

pro udělení zápočtu aktivní práce v semináři, vypracování referátu, průběžná četba zadaných textů; pro zkoušku esej v rozsahu 10 stran

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Pavla Skovroňská (09.02.2011)

Tematické okruhy:

1) Obrazy vášně - erós mánický a erós vznešený
2) Kódy intimity
3) Pornografická imaginace
4) Milostný diskurs mezi patosem a kýčem, tragičnem a trapností
5) Milostné "dialogy"

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK