PředmětyPředměty(verze: 875)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Epičnost mezi lidmi a věcmi: románová forma a její proměny - AKM400453
Anglický název: The Epic Form between People and Things: The Novel and Its Transformations
Zajišťuje: Centrum komparatistiky (21-CKOM)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2011
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: AKM500002
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. Mgr. Josef Hrdlička, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Pavla Skovroňská (02.09.2011)
Předmět se zaměřuje na vývoj a proměny narativních principů a žánrových podob vyprávění ve vymezeném období v evropském kulturním prostoru. Zahrnuje i interpretaci tematických posunů a způsobů budování fikčního světa v jednotlivých textech. Cílem přednášky je postižení širších vývojových souvislostí, seminář se naopak soustředí na textovou analýzu.
Literatura
Poslední úprava: doc. Mgr. Josef Hrdlička, Ph.D. (18.09.2011)

AUERBACH, Erich. Mimesis: zobrazení skutečnosti v západoevropských literaturách. Praha: Mladá fronta, 1998. [první vydání 1946]

BACHTIN, Michail Michajlovič. François Rabelais a lidová kultura středověku a renesance. Praha: Argo, 2007.

BACHTIN, Michail Michajlovič. Román jako dialog. Praha: Odeon, 1980.

BARTHES, Roland. Fragments d'un discours amoureux. Paris: Seuil, 1977.

CURTIUS, Ernst Robert. Evropská literatura a latinský středověk. Přel. Jiří Pelán, Jiří Stromšík a Irena Zachová. Praha: Triáda, 1998.

FRYE, Northop. Velký kód (Bible a literatura). Přel. Sylva Ficová a Alena Přibáňová. Brno: Host, 2000. [The Great Code: Bible and Literature. New York: Harcourt Brace Jovanovich Publishers, 1982.]

LECLERCQ, Jean. L’Amour des lettres et le désir de Dieu: Initiation aux auteurs monastiques au moyen âge. Paris: Les Éditions du Cerf, 1957.

LEHÁR, Jan. Nejstarší česká epika. Praha: Vyšehrad, 1983.

MACURA, Vladimír, ed. Slovník světových literárních děl, I - II, Praha: Odeon, 1988.

ROUGEMONT, Denis de. Západ a láska. Bratislava : Kalligram, 2001.

STANZEL, Franz Karl. Teorie vyprávění. Praha: Odeon, 1988.

Svatoň, Vladimír. Epické zdroje románu. Praha: Ústav pro českou a světovou literaturu AV ČR, 1993.

SWAIN, Simon (ed.). Oxford readings in the Greek novel. Oxford: Oxford University Press, 1999.

TODOROV, Tzvetan, Poetika prózy, Praha: Triáda, 2000.

Whitmarsh, Tim (ed.). The Cambridge companion to the Greek and Roman nove. Cambridge: Cambridge University Press, 2008.

ŽIRMUNSKIJ, Viktor Maximovič, O hrdinském eposu (slovanském a středoasijském). Praha: Lidové nakladatelství, 1984.

 

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Pavla Skovroňská (02.09.2011)

pravidelná příprava na seminář a účast, četba podle dohody.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Pavla Skovroňská (02.09.2011)

Hlavní tematické okruhy,jsou dány širším rámcem základních interpretovaných textů:

- antický román

- Tristan a Izolda (podle Bédierovy rekonstrukce)

- Píseň o Rolandovi (i s přihlédnutím k Zeyerově parafrázi)

- Chrétien de Troyes, Wolfram v. Eschenbach: Perceval/Parzival (s přihlédnutím k francouzskému originálu a současnému překladu německého textu): verze grálovské a artušovské tematiky

- Dante, Komedie (výběr)

- Povídky canterburské ("General Prologue", "Wife of Bath") + Decameron (výběr)

- Cervantes, Don Quijote (výběr)

- Milton, Ztracený ráj (výběr)

- Montesquieu: Perské listy

- Lafayette, Kněžna de Clèves

- Defoe, Moll Flandersová

- Sterne, Tristram Shandy (výběr)

- H. Fielding: Tomes Jones

- Laclos, Nebezpečné známosti, Sade

- anglický gotický román

- Goethe, Utrpení mladého Werthera (Faust, Spříznění volbou)

- Rousseau (, Snění samotářského chodce, Nová Heloisa)

(Popřípadě další díla z kánonu světové literatury daného období na základě dohody.)

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK