PředmětyPředměty(verze: 821)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Specializace II: Mlčení, prázdnota, fragment ve středoevropské literatuře - AKM400374
Anglický název: Concentration II: Silence, Emptines, Fragment in the Central European Literature
Zajišťuje: Centrum komparatistiky (21-CKOM)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2010
Semestr: letní
Body: 4
E-Kredity: 7
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: AKM400371
Garant: Mgr. Blanka Činátlová, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Marie Iljašenko (11.02.2010)

MLČENÍ, PRÁZDNOTA, FRAGMENT VE STŘEDOEVROPSKÉ LITERATUŘE
Dvousemestrový, 2 hod. týdně
Vyučující: Mgr. Blanka Činátlová, Ph.D.
Charakteristika kurzu: Kurz se zaměřuje na jeden z velmi podstatných a osobitých rysů středoevropského psaní, a sice na jeho fragmentárnost. Nejde pouze o onu kulturu fragmentu, o níž píše Claudio Magris, když analyzuje specifika středoevropské zkušenosti agónie, rozpadu a zániku, ale o fragment jako o stěžejní narativní situaci.Problematická jazyková situace středoevropských malých autorů a středoevropští filosofové (Nietzsche, Wittgenstein, Husserl) tematizující nespolehlivost jazyka, který skutečnost neodráží, ale redukuje, který o skutečnosti dokonce nemusí vypovídat vůbec a o podstatných otázkách lidského života mlčí, vedou středoevropské autory k volbě specifické literární řeči. Formálně je jejím nejviditelnějším projevem esejističnost. To nás vede k výběru těch středoevropských literárních textů, které problematizují jednoznačné zařazení do kategorie fikce - deníky, vzpomínky, zpovědi, autobiografie, cestopisné eseje. Ty všechny problematizují aspekt fikčnosti, autentičnosti. Další okruh textů se zaměřuje na prorůstání a vzájemné ovlivňování eseje a románu, nejen jako výrazu modernistického experimentu.
Požadavky k atestaci: aktivní účast v semináři, průběžná četba zadaných textů, referát (zápočet), 10 stránková esej (zkouška)
Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Marie Iljašenko (11.02.2010)

Hlavní tematické okruhy:

1) glosa, aforismus jako narativní akt na pomezí mezi filosofickým a literárním textem Nietzsche, Wittgenstein,?)

2) anekdota - mezi dialogem a fragmentem, chasidská anekdota jako jeden z výrazných narativů středoevropské literatury

3) zpověď, vyznání - detail, pozadí, věci jako kód intimního vyprávění (Márai: Zpověď, Chwin: Haneman, Stasiuk)

4) deníková a memoárová literatura, epistolární vyprávění - různé podoby esejistické "autenticity" (Pál Závada, Gombrowicz, Améry, Canetti, Zweig, Herling-Grudzinski, Milosz)

5) "fragmentární psaní"; fragment jako melancholický estetický princip, jako výraz "středoevropské melancholie"

6) esej jako románová struktura (Broch, Musil, Gombrowicz, Kundera, Magris)

7) fragment jako aspekt nepřítomného, nostalgie cestovaní (cestopisné eseje)

8) kavárenská a hospodská povídky, "minutové romány" (Altenberg, Kisch,Hrabal)

9) motáková literatura (vězení, koncentrační tábory - London, Fučík, Levi, Améry)

Četba zimní semestr

7/10

WITTGENSTEIN, Ludwig: Rozličné poznámky. Praha, Mladá fronta 1993.

NIETZSCHE, F. : Ecce homo

KAFKA, F.: Aforismy

14/10

Franz Kafka: Dopisy Felici

CANETTI, Elias: Druhý proces. Svědomí slov. Praha:Torst, 1992, s.79-157

21/10

Franz Kafka: Deníky

CANETTI, Elias: Dialog s krutým partnerem. Svědomí slov. Praha:Torst, 1992, s.53-71

DEMETZ, Peter: Tři přátelé na dovolené. 1909: Aeroplány nad Bresciou. Praha: Prostor, 2007, s. 23-44.

4/11

Martin Buber: Chasidská vyprávění

Karel Poláček: Židovské anekdoty

11/11

Stefan Zweig: Svět včerejška (Svět jistoty, Škola v minulém století, Eros matutinus, V srdci Evropy)

Sándor Márai: Zpověď

18/11

Robert Musil: Muž bez vlastností (vybrané kapitoly)

25/11

Peter Altenberg: Minutové romány, E.E. Kisch: Pražský pitaval

2/12

Jaroslav Hašek: Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války

16/12

Witold Gombrowicz: Ferdydurke

6/1

Ticho, mlčení - básnický fragment (Rilke, Trakl, Holan, Orten)

Četba letní semestr

24/2

Magris, Claudio: Geneze habsburského mýtu, Finis Austriae: Habsburský mýtus v moderní rakouské literatuře. Triáda, Praha 2001, s. 27-45, 163-229

Jančar, Drago: Střední Evropa - Idea minulosti?: Brioni. Praha, Volvox Globator 2005, s.47-53

3/3

Witold Gombrowicz: Deník I. (1953-1956). Praha, Torst 1994

1953/I, II, s. 19-41

1955/ XIV, XV, s. 169-192, Buenos Aires

Vilém Flusser: Bezedno. Filosofická autobiografie (kap. Monolog, Hra s Orientem a se sebevraždou, Brazilština, Ubytovat se v bezdomoví, Moje pražská cesta)

Andrej Stasiuk: Jak jsem se stal spisovatelem (pokus o intelektuální autobiografii) - část I., s.11-86

Czesław Miłosz: Básnický traktát: Traktáty a přednášky ve verších. Olomouc: Votobia 1996, s. 43-145

Brodskij, Josif: Projev při udělení Nobelovy ceny: Jeden a půl pokoje. Praha: Nakladatelství LN, 1998, s. 156-171

10/3

Claudio Magris: Dunaj

Josif Brodskij: Vodoznaky

17/3

Thomas Bernhard: Chlad, Dech (Obrys jednoho života)

24/3

Elfride Jelinek: Milovnice (nebo Ingeborg Bachmannová: Malina)

31/3

W.G.Sebald: Vystěhovalci

7/4

Stefan Chwin: Haneman

21/4

Péter Esterházy: Malá maďarská pornografie, Pomocná slovesa srdce

28/4

Pál Závada: Jadvižin polštář

5/5

Milorad Pavić: Chazarský slovník (Papírové divadlo)

12/5

Drago Jančar: Chtíč chtíc nechtíc

Povinná literatura:

Friedrich Nietzsche: Ecce homo, Ranní červánky

Franz Kafka: Deníky, Dopisy Felici, Aforismy

Hermann Broch: Dopisy o Německu (1945-1949)

Stefan Zweig: Svět včerejška

Witold Gombrowicz: Deníky, Vzpomínky na Polsko

Andrej Stasiuk: Jak jsem se stal spisovatelem (pokus o intelektuální autobiografii)

George Tabori: Autodafé. Vzpomínky

Jaroslav Hašek: Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války

Bohumil Hrabal:

Predrag Matvejević: Breviář středomoří

Josif Brodskij: Vodoznaky

Claudio Magris: Mikrokosmy, Habsburský mýtus, Dunaj

Zdeněk Kalista: Cesty ve znamení kříže

Witold Gombrowicz: Ferdydurke

Robert Musil: Muž bez vlastností (vybrané kapitoly)

Milan Kundera: Nesmrtelnost

Thomas Bernhard: Obrys jednoho života

W.G.Sebald: Vystěhovalci

Martin Buber: Chasidská vyprávění

FLUSSER,Vilém: Bezedno : filosofická autobiografie. Praha : Hynek, 1998.

DELEUZE, Gilles, GUATTARI, Félix: Kafka. Za menšinovou literaturu. Praha: Herrmann &synové, 2001.

SUSINI-ANASTOPOULOSOVÁ, Francoise: Fragmentárne písanie. Bratislava:

Kalligram 2005.

WITTGENSTEIN, Ludwig Tractatus logico-philosophicus. Praha: OIKOYMENH 1993. WITTGENSTEIN, Ludwig: Rozličné poznámky. Praha, Mladá fronta 1993.

MANN, Thomas: Eseje. Bratislava: Kalligram 2006.

MILOSZ, Czeslaw: Saligia a jiné eseje. Brno: Barrister a Principal 2005.

MILOSZ, Czeslaw: Traktáty a přednášky ve verších. Olomouc: Votobia 1996.

CANETTI, Elias: Svědomí slov. Praha: Torst 1992.

Doporučená literatura:

BRAUN, Michael: "Hörreste, Sehreste" : das literarische Fragment bei Büchner, Kafka, Benn und Celan. Köln : Böhlau, 2002.

PATOČKA, Jan: Tělo, společenství, jazyk, svět. Praha: OIKOYMENH 1995.

FLUSSER,Vilém: Jazyk a skutečnost. Praha : Triáda, 2005.

FLUSSER,Vilém: Jude sein : Essays, Briefe, Fiktionen. Berlin : Philo, 2000.

GELLNER, Ernest: Jazyk a samota. Brno: CDK 2005.

KONRÁD, György. The Melancholy of Rebirth: Essays from Post-Communist Central Europe, 1989-1994.NewYork:HarcourtBrace,1995.

JANČAR, Drago: Příčky z Jákobova žebříku. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury 2006.

JANČAR, Drago: Brioni. Praha: Volvox Globator 2005.

KERTÉSZ, Imre: Vyhnaný jazyk. Bratislava: Kalligram 2003.

MILOSZ, Czeslaw: Záhrada vied. Bratislava: Kalligram 2002.

FÖLDÉNYI, Lászlo F.: Goyov pes. Bratislava: Kalligram 2007.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK