PředmětyPředměty(verze: 821)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Specializace III: Mlčení, prázdnota, fragment ve středoevropské literatuře - AKM400370
Anglický název: Concentration III: Silence, Emptines, Fragment in the Central European Literature
Zajišťuje: Centrum komparatistiky (21-CKOM)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2010
Semestr: zimní
Body: 4
E-Kredity: 7
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Mgr. Blanka Činátlová, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Sylabus
Poslední úprava: TAUBROVE (15.11.2009)

MLČENÍ, PRÁZDNOTA, FRAGMENT VE STŘEDOEVROPSKÉ LITERATUŘE

Dvousemestrový, 2 hod. týdně

Vyučující: Mgr. Blanka Činátlová, Ph.D.

Hlavní tematické okruhy:

1) glosa, aforismus jako narativní akt na pomezí mezi filosofickým a literárním textem Nietzsche, Wittgenstein,?)

2) anekdota ? mezi dialogem a fragmentem, chasidská anekdota jako jeden z výrazných narativů středoevropské literatury

3) zpověď, vyznání ? detail, pozadí, věci jako kód intimního vyprávění (Márai: Zpověď, Chwin: Haneman, Stasiuk)

4) deníková a memoárová literatura, epistolární vyprávění ? různé podoby esejistické ?autenticity? (Pál Závada, Gombrowicz, Améry, Canetti, Zweig, Herling-Grudzinski, Milosz)

5) ?fragmentární psaní?; fragment jako melancholický estetický princip, jako výraz ?středoevropské melancholie?

6) esej jako románová struktura (Broch, Musil, Gombrowicz, Kundera, Magris)

7) fragment jako aspekt nepřítomného, nostalgie cestovaní (cestopisné eseje)

8) kavárenská a hospodská povídky, ?minutové romány? (Altenberg, Kisch,Hrabal)

9) motáková literatura (vězení, koncentrační tábory ? London, Fučík, Levi, Améry)

Četba zimní semestr

WITTGENSTEIN, Ludwig: Rozličné poznámky. Praha, Mladá fronta 1993.

NIETZSCHE, F. : Ecce homo

KAFKA, F.: Aforismy

Franz Kafka: Dopisy Felici

CANETTI, Elias: Druhý proces. Svědomí slov. Praha:Torst, 1992, s.79-157

Franz Kafka: Deníky

CANETTI, Elias: Dialog s krutým partnerem. Svědomí slov. Praha:Torst, 1992, s.53-71

DEMETZ, Peter: Tři přátelé na dovolené. 1909: Aeroplány nad Bresciou. Praha: Prostor, 2007, s. 23-44.

Martin Buber: Chasidská vyprávění

Karel Poláček: Židovské anekdoty

Stefan Zweig: Svět včerejška (Svět jistoty, Škola v minulém století, Eros matutinus, V srdci Evropy)

Sándor Márai: Zpověď

Robert Musil: Muž bez vlastností (vybrané kapitoly)

Peter Altenberg: Minutové romány, E.E. Kisch: Pražský pitaval

Jaroslav Hašek: Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války

Witold Gombrowicz: Ferdydurke

Ticho, mlčení ? básnický fragment (Rilke, Trakl, Holan, Orten)

Četba letní semestr

Magris, Claudio: Geneze habsburského mýtu, Finis Austriae: Habsburský mýtus v moderní rakouské literatuře. Triáda, Praha 2001, s. 27-45, 163-229

Jančar, Drago: Střední Evropa ? Idea minulosti?: Brioni. Praha, Volvox Globator 2005, s.47-53

Witold Gombrowicz: Deník I. (1953-1956). Praha, Torst 1994

1953/I, II, s. 19-41

1955/ XIV, XV, s. 169-192, Buenos Aires

Vilém Flusser: Bezedno. Filosofická autobiografie (kap. Monolog, Hra s Orientem a se sebevraždou, Brazilština, Ubytovat se v bezdomoví, Moje pražská cesta)

Andrej Stasiuk: Jak jsem se stal spisovatelem (pokus o intelektuální autobiografii) ? část I., s.11-86

Czesław Miłosz: Básnický traktát: Traktáty a přednášky ve verších. Olomouc: Votobia 1996, s. 43-145

Brodskij, Josif: Projev při udělení Nobelovy ceny: Jeden a půl pokoje. Praha: Nakladatelství LN, 1998, s. 156-171

Claudio Magris: Dunaj

Josif Brodskij: Vodoznaky

Thomas Bernhard: Chlad, Dech (Obrys jednoho života)

Elfride Jelinek: Milovnice (nebo Ingeborg Bachmannová: Malina)

W.G.Sebald: Vystěhovalci

Stefan Chwin: Haneman

Péter Esterházy: Malá maďarská pornografie, Pomocná slovesa srdce

Pál Závada: Jadvižin polštář

Milorad Pavić: Chazarský slovník (Papírové divadlo)

Drago Jančar: Chtíč chtíc nechtíc

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK