PředmětyPředměty(verze: 821)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Volitelný seminář: Ironické strategie kýče - AKM400359
Anglický název: Ironic Strategies of Kitsch
Zajišťuje: Centrum komparatistiky (21-CKOM)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2010
Semestr: zimní
Body: 2
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Mgr. Blanka Činátlová, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Pavla Skovroňská (30.07.2009)

Kurz se bude zabývat tématem kýče a různými pokusy o jeho definici. Je možné definovat kýč jako estetickou kategorii? Co je opakem kýče? Nevkus? Je kýč ?špatným? uměním? Rysem doby bez stylu (Broch)? Co je podstatou literárního kýče? Jak souvisí kýč a tzv, ?triviální? literatura? Jsou romány Milana Kundery elitním ?metakýčem? ? Druhá část kurzu se soustředí na ironické citace kýče v moderní, tzv. ?elitní? literatuře ? především s ohledem na poetiku modernistického a postmoderního románu.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Pavla Skovroňská (30.07.2009)

Základní literatura:

Josef Váchal: Krvavý román

Raymond Chander: Hluboký spánek (znalost detektivek A. Christie a A. C. Doyla je samozřejmostí)

Robbe-Grillet: Repríza, Dům milostných schůzek

Paul Aster: Newyorská trilogie

J.L. Borges: Nesmrtelnost (Zrcadlo a maska)

Milada Součková: Bel Canto (Vančura: Markéta Lazarová nebo John: Moudrý Engelert)

Vladimir Nabokov: Lolita

Pauline Réageová: Příběh O / Návrat do Roissy

Milan Kundera: Nesnesitelná lehkost bytí (Nesmrtelnost)

Gaiman: Sandman

Frank Miller: Návrat temného rytíře

Barman / Ticho

Frank Miller: Sin City

John Fowles: Francouzova milenka

Odborná literatura:

Revue Labyrint 7-8/2000

Souvislosti 2/1994 (20) Umění, sakrálno a kýč

BENJAMIN, Walter: Umělecké dílo ve věku své technické reprodukovatelnosti: Dílo a jeho zdroj. Praha: Odeon, 1979,s. 17-47

BATAILLE,GEORGES: Erotismus. Herrmann a synové, Praha 2001.

BAUDRILLARD, JEAN: O svádění.Olomouc, Votobia 1996.

BAUDRILLARD, JEAN: Síla nechuti. In: Umění, krása, šeredno. Texty z estetiky 20. století. Praha, Karolinum 2003, ed. Vlastimil Zuska, s. 253-263

ECO, UMBERTO: Dějiny krásy. Praha, Argo 2005.

ECO, UMBERTO: Dějiny ošklivost. Praha, Argo 2005.

ECO, UMBERTO: Meze interpretace. Praha: Karolinum, 2004.

ECO, UMBERTO: Skeptikové a těšitelé. Praha, Svoboda 1995.

GAGNEBINOVÁ, MURIELLE: Dějiny ošklivého. In: Umění, krása, šeredno. Texty z estetiky 20. století. Praha, Karolinum 2003, ed. Vlastimil Zuska, s. 321-341

KRISTEVA, JULIA: Jazyk lásky. Eseje o sémiotice, psychoanalýze a mateřství. Praha, One Woman Press 2004, 1. vyd., přel. Josef Fulka

NAHOUM-GRAPPEOVÁ, VÉRONIQUE: Kánony ošklivosti. In: Umění, krása, šeredno. Texty z estetiky 20. století. Praha, Karolinum 2003, ed. Vlastimil Zuska, s.263-283

PETŘÍČEK, MIROSLAV: Majestát zákona. Raymond Chandler a pozdní dekonstrukce. Praha, Herrmann a synové 2000.

TODOROV, Tzvetan: Poetika prózy. Praha: Triáda, 2000.

SONTAGOVÁ, SUSAN: Totální imaginace: Host 07/2002,s. 62-67

GROENSTEEN, Thierry: Stavba komiksu. Brno: Host, 2005.

KULKA, Tomáš: Umění kýče. Praha: Torst, 2000.

CHANDLER, RAYMOND: Prosté umění vraždy: Poslední útočiště. Odeon, Praha 1976.

CHESTERTON, G.K.: Obrana detektivek

ĆAPEK, Karel: Marsyas

JANÁČEK, Pavel: Literární brak : operace vyloučení, operace nahrazení, 1938. Brno : Host, 2004.

BARTHES, Roland: Fragmenty milostného diskurzu . Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2007.

SPOTS, Frederic: Hitler a síla estetiky. Praha : Epocha, 2007.

REICHEL, Peter: Svůdný klam Třetí říše : fascinující a násilná tvář fašismu. Praha : Argo, 2004.

Moc obrazů, obrazy moci : politický plakát a propaganda. [katalog výstavy / autor textu Jakub Zelníček ; fotografie Jan Třeštík sen.]. Praha : Galerie U Křižovníků, 2005.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Pavla Skovroňská (30.07.2009)

pro udělení zápočtu aktivní práce v semináři, vypracování referátu, průběžná četba zadaných textů

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Pavla Skovroňská (30.07.2009)

Vyučuje: Mgr. Blanka Činátlová, Ph.D.

Forma:volitelný (základní) seminář, 2 hod. týdně, 2 sem. ? předmět magisterského studia

Tematické okruhy:

1) Co je to kýč?

? Vymezení kýče jako estetické kategorie (krása, ošklivost, hnus, vkus, nevkus)

? Kýč jako sociologický jev, kýč jako produkt masové kultury

? Tradice biedermeieru a romantismu ? je kýč typickým produktem středoevropské kultury?

2) Literární kýč

? Podoby, podstata a žánrová pravidla (a klišé) triviální literatury

? Vznešená x pokleslá literatura

? Literatura jako kult a fetiš

? Důraz na tyto žánry: detektivka (?tradice příběhů s napětím a tajemstvím, román noir, krvavé romány, kyberpunk) , komiks (? vztah obraz x text, filmová technika vyprávění, emblematická redukce) , milostný román (?od romance k pornografické imaginaci)

3) Ironické citace kýče v postmoderní literatuře

? Kýč a postmoderna

? Destrukce žánrových pravidel

? Otevřené dílo x nadinterpretace (Eco)

4) Ideologie kýče ? kýč a ideologické umění

? nacistický kýč x komunistický kýč

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK