PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Volitelný seminář: Gender a literární kritika: Excentrické tělo - AKM400288
Anglický název: Gender and Literary Criticism: The Eccentric Body
Zajišťuje: Centrum komparatistiky (21-CKOM)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2009
Semestr: letní
Body: 2
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: AKM400241
Garant: doc. Mgr. Libuše Heczková, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Pavla Skovroňská (09.02.2009)

Seminář je zaměřen na různé podoby těla a různé možnosti jeho interpretace. Bude
sledovat tělo tak jak se objevuje v umění zvláště ve svých extrémních podobách.
Součástí semináře je jednak čtení teoretických textů, jednak přímá konfrontace
s uměním, diskuse a interpretace. Výsledkem semináře by měly být texty o
současném umění, za které se udělují kredity.
Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Pavla Skovroňská (09.02.2009)

Mimo mimořádného pátku 27. 2. jsou kurzy vždy ve čtvrtek od 17:30 v místnosti 413

Témata:

27. 2. - Sevřeni v těle: Přednáška Claude Frontisi: Fragmentární tělo.

MIMOŘÁDNĚ V PÁTEK

12. 3. - Tělo v teorii: Judith Butler: Performative Acts and Gender

Construction; Josef Vojvodík: Kosmos Atropos aneb návrat (zapomenutého)

těla.; (Růžena Grebeníčková: Tělo a tělesnost v novověkém myšlení)

19. 3. - Vnímání těla a tělem: Jane Gallop: The Daughter's Seduction (text,

Encore Encore); R. Barthes: Rozkoš z textu.

2. 4. - Osamění, performance a aparát: Veronika Bromová. Constance

Penley: The Future of an Illusion (text: Apparatus)

16. 4. - Corpores imagines nebo vazalství těla: Gustav Machatý: Erotikon;

Georges Bataille: Erotismus

23. 4. - Performance těla, krutost a meze tělesnosti: Plastické divadlo

Bezhlaví. Diskuse s tvůrci.

30. 4. - Box: zkušenost, disciplinace a podívaná: David Bathrick: Max

Schmeling on Cancas: Boxing as an Icon of Wiemar Cultur; Diskuse

s aktivními boxery.

7. 5. - Mužná kolektivita a psychoanalýza; Fredrik Jakobus Johannes

Buytendijk: Futbal. / Corpus delicti: Jindřich Štýrský: Emilie přichází ke mně

ve snu; Rosalind Krauss: Corpus Delicti

14. 5. - Excesivní barokní tělo a obsese smrti/í: Josef Vojvodík ? Mieke Bal ?

Caravaggio-Bernini (sv. Cecilie). Louise Burgeois; Mieke Bal.

Nejasnosti budou průběžně ujasněny, program může být pozměněn podle aktivity

hostujících přednášejících.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK