PředmětyPředměty(verze: 821)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Specializace II: Identita a jinakost kultur: Tělo a tělesnost - AKM400265
Anglický název: Concentration II: Identity and Alterity of Cultures: Body and Corporeality
Zajišťuje: Centrum komparatistiky (21-CKOM)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2009
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 8
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: AKM400115
Garant: Mgr. Blanka Činátlová, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: BROZOVAM (29.05.2008)

Tělo a tělesnost

Vyučuje:
Mgr. Blanka Činátlová, Ph.D.

V rozvrhu na letní semestr 2007/2008:
středa 12:30-14:00, 212 Špork


Forma:
volitelný (základní) seminář, 2 hod. týdně, 2 sem. ? předmět magisterského studia

Požadavky pro získání atestace:
pro udělení zápočtu aktivní práce v semináři, vypracování referátu, průběžná četba zadaných textů; pro zkoušku esej v
rozsahu 10 stran

Charakteristika kurzu:
Cílem kurzu je hledání různých literárních aspektů těla a tělesnosti; pokus vidět tělo a tělesnost nejen v mimetické, ale i
symbolické rovině. Fenomenologický pohled upozorňuje na tělo a tělesnost jako na základní aspekt lidské zkušenosti ? na
základě zkušenosti ?žitého? těla dochází k situovanosti a zabydlenosti ve světě; tělo umožňuje základní časoprostorovou
orientaci, vztahuje člověka k předmětnosti světa. Teologický kontext těla přidal ke zkušenosti ?žitého? zkušenost ?živého?
těla. Předpoklad živého, stvořeného těla pobízí k úvahám o těle duchovním, o těle jako podmínce transcendentální
zkušenosti. Koncept vtělení vyzývá k reflexi tělesné povahy posvátna a vytváří kánon těla nejen stvořeného, ale i
oživeného, obětovaného a vzkříšeného. Společně s kulturně antropologickou inspirací vybízí teologické aspekty těla a
tělesnosti také k tématu studu a nemoci ? poškozené, nefunkční tělo jako pokřivená perspektiva vědomí. Kulturně
antropologické analýzy inspirují k hledání kulturních kánonů těla a tělesnosti, nabízejí určité kulturní vzory a typy (např.
apollinská a dionýská tělesnost, karnevalové a groteskní tělo).

Tematické okruhy:
1) Fenomenologická perspektiva (Patočka, Merleau-Ponty): tělo jako hranice, tělo viděné a vidoucí, viditelné a neviditelné,
(hloubka, záda)Teologické aspekty těla a tělesnosti (Augustin, Rahner, Florenskij)
2) Kulturní kánony tělesnosti (apollinská a dionýská estetika)
3) Mýtické modely těla a tělesnosti: mythos a autorský mýtus (a jeho variace v ?triviálních? žánrech ? detektivka, comics)
4) Imitatio Christi
5) ?Naruby?: groteskní obrazy těla, inverze a transgrese
6) Estetika ošklivosti versus estetiky nechuti
7) Libertinství ? kód intimity
8) ?Rétorická? erotika, erotická rétorika: kánon pornografické tělesnosti, tělo věc ? věc tělo, svádění a šmírování jako
narativní modus
9) Modernismus ? tělo fragment, forma a uniforma
10) Tělo jako konstruující prvek narativu (Existuje peristaltické vyprávění? Hostina jako literární topos, ?metafyzika
mlsnosti?)

Literatura
Poslední úprava: BROZOVAM (29.05.2008)

áíčíářáéářčáářZákladní literatura:
Základní literatura:

Epos o Gilgamešovi, Homér: Odysseia

Komiks: Superman, Batman, Sin City

Doyle: 3 x Sherlock Holmes

Chandler: 3 x Phil Marlowe

Miguel de Cervantes: Důmyslý rytíř don Quijote de la Mancha

Grimmelshausen: Simplicius Simplicissimus. Kronika třicetileté války

Rabelais: Gargantua a Pantagruel

Manni: Věčný pekelný žalář

Laclos: Nebezpečné známosti

De Sade: Justýna, Filosofie v budoáru

Huysmans: Naruby

Musil: Zmatky chovance Törlese

Kafka: Povídky, Zámek

Hašek: Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války.

Durrell: Alexandrijský kvartet

Tournier: Král duchů

Gombrowicz: Ferdydurke, Pornografie, Kosmos

Esterházy: Malá maďarská pornografie

Jelineková: Pianistka

Bernhard: Chůze, Dech

Sorokin: Třicátá Marinina láska

Odborná literatura:

AJVAZ, MICHAL: Tajemství knihy. Brno, Petrov 1997, 1. vyd.

AUGUSTINUS, AURELIANUS: Vyznání. Praha, Kalich 1999, 4. vyd., přel. Mikuláš Levý.

BACHTIN, MICHAIL MICHAJLOVIČ: Francois Rabelais a lidová kultura středověku a renesance.Praha, Odeon 1975, 1. vyd., přel. Jaroslav Kolár.

BARBEY D´AUREVILLY, JULES.: O dandysmu a Georgi Brumellovi. Praha, Volvox Globator 1996, 1. vyd., přel. Catherine Křičková

BARTHES, ROLAND: Sade, Fourier, Loyola. Praha, Dokořán 2005, 1. vyd., přel. Josef Fulka.

BATAILLE,GEORGES: Erotismus. Herrmann a synové, Praha 2001, 1. vyd., přel. Marie Kohoutová a Michal Pacvoň.

BAUDRILLARD, JEAN: O svádění.Olomouc, Votobia 1996, 1. vyd., přel. Alena Dvořáčková.

BAUDRILLARD, JEAN: Síla nechuti. In: Umění, krása, šeredno. Texty z estetiky 20. století. Praha, Karolinum 2003, ed. Vlastimil Zuska, s. 253-263

CLÉMENT, OLIVIER: Tělo pro smrt a pro slávu. Malé uvedení do teopoetiky těla. Velehrad, Refugium Velehrad-Roma 2004, 1. vyd., přel. Jiří Stejskal.

COBLENCEOVÁ, FRANCOISE.: Dandysmus. Povinnost pochybnosti. Praha, Prostor 2003, 1. vyd., přel. Klára Vávrová a Lubomír Martínek.

ECO, UMBERTO: Dějiny krásy. Praha, Argo 2005. 1. vyd., přel. Gabriela Chalupská.

ECO, UMBERTO: Skeptikové a těšitelé. Praha, Svoboda 1995, 1. vyd., přel. Zdeněk Frýbort.

ECO, UMBERTO: Umění a krása ve středověké estetice. Praha, Argo 1998, 1. vyd., přel Zdeněk Frýbort.

FLORENSKIJ, PAVEL ALEXANDROVIČ: Ikonostas. Brno, L.Marek 2000, 1. vyd., přel. Hanuš Nykl.

FOUCAULT, MICHEL: Myšlení vnějšku. Praha, Herrmann a synové 2003, 1. vyd., přel Čestmír Pelikán.

FULKA, JOSEF: Bataille, Sade, fašismus. In: Host 07/2002, s. 52-55

GAGNEBINOVÁ, MURIELLE: Dějiny ošklivého. In: Umění, krása, šeredno. Texty z estetiky 20. století. Praha, Karolinum 2003, ed. Vlastimil Zuska, s. 321-341

GREBENÍČKOVÁ, R.: Tělo a tělesnost v novověkém myšlení. Praha, Prostor 1997, 1. vyd.

CHANDLER, RAYMOND: Prosté umění vraždy: Poslední útočiště. Odeon, Praha 1976, 1. vyd., přel. Tomáš Korba.

KLOSSOWSKI, PIERRE: Sade můj bližní. Herrmann a synové, Praha 1994, 1. vyd., přel. Josef Fulka.

KRISTEVA, JULIA: Jazyk lásky. Eseje o sémiotice, psychoanalýze a mateřství. Praha, One Woman Press 2004, 1. vyd., přel. Josef Fulka

LUHMAN, NIKLAD: Láska jako vášeň. Kódy intimity. Paradigma lost. Prostor, Praha 2002, 1. vyd., přel. Miroslav Petříček.

MACEK, J.: Tělesnost a kyberkultura. In: Revue pro média 05/2003 (samostatná příloha Host 3/2003), s. 2-10

MERLAU-PONTY, MAURICE: Viditelné a neviditelné. Praha, OIKOYMENH 1998, 1. vyd., přel. Miroslav Petříček.

MONTANARI, MASSIMO: Hlad a hojnost. Dějiny stravování v Evropě. Praha, Nakladatelství LN 2003, 1. vyd., přel. Zora Jandová-Obstová

MURPHY, ROBERT FRANCIS: Umlčené tělo. Sociologické nakladatelství, Praha 2001, 1. vyd., přel. Jana Ogrocká.

NAHOUM-GRAPPEOVÁ, VÉRONIQUE: Kánony ošklivosti. In: Umění, krása, šeredno. Texty z estetiky 20. století. Praha, Karolinum 2003, ed. Vlastimil Zuska, s.263-283

NEUBAUER, ZDENĚK: Mythos: Prostor IV., 1991, č. 15, s. 39-57

NIETZSCHE, FRIEDRICH: Zrození tragédie z ducha hudby. Praha, Gryf 1993, 2. vyd.,

OTTO, RUDOLF: Posvátno. Praha, Vyšehrad 1998, 1. vyd., přel. Jan J. Škoda.

PANOFSKY, ERWIN: Suger, opat ze Saint-Denis. Praha, Triáda 2003,1. vyd., přel. Petr Šourek.

PATOČKA, JAN: Tělo, společenství, jazyk, svět. Praha, OIKOYMENH 1995, 1. vyd.

PETŘÍČEK, MIROSLAV: Majestát zákona. Raymond Chandler a pozdní dekonstrukce. Praha, Herrmann a synové 2000, 1. vyd.

PLATÓN: Faidros. Praha, OIKOYMENH 2000, 5. vyd., František Novotný.

PLATÓN: Symposion. Praha, OIKOYMENH 2000, 4. vyd., František Novotný.

PUTNA, MARTIN C.: Platónovo Symposion - před textem, za textem: Souvislosti XIV., 2003, č. 3, s.29-44

RAHNER, KARL: Základy křesťanské víry. Svitavy, Trinitas 2002, 1. vyd., přel. Karel Říha.

REZEK, PETR: Tělo, věc a skutečnost v současném umění. Praha, Jazzová sekce 1982

SELLIER, PHILLIPE: Co je literární mýtus? In: Znak, struktura, vyprávění. Výbor z prací francouzského strukturalismu. Brno, Host 2002, 1. vyd., přel. Jaroslav Fryčer.

SONTAGOVÁ, SUSAN: Totální imaginace: Host 07/2002,s. 62-67

SONTAGOVÁ, SUSAN: Nemoc jako metafora. Aids a jeho metafory. Praha, Mladá fronta 1997, 1. vyd., přel. Jan Jařab, Alena Jindrová-Špilarová.

VOJVODÍK, JOSEF: Imagines corporis. Tělo v české moderně a avantgardě. Brno, Host 2006

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK