PředmětyPředměty(verze: 821)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Specializace II: Identita a jinakost kultur - AKM400161
Anglický název: Concentration II: Identity and Alterity of Cultures
Zajišťuje: Centrum komparatistiky (21-CKOM)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2008
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: doc. PhDr. Jiřina Šedinová, CSc.
doc. PhDr. Daniel Boušek, Ph.D.
doc. PhDr. Pavel Sládek, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Pavla Skovroňská (10.01.2008)

Ústav Blízkého východu a Afriky a Ústav filosofie a religionistiky vypisuje cyklus přednášek

Středověký judaismus: mezi izolací a integrací


Čas a místo konání: letní semestr 2007/2008, středa 17:30 - 19:05, učebna 217, hlavní budova

Přednášející: Doc. PhDr. Jiřina Šedinová, PhDr. Daniel Boušek, PhD., Dita Rukriglová,
PhD., PhDr. Pavel Sládek, PhD., Mgr. Lenka Uličná, Mgr. Pavel ČechAnotace:
Cyklus přednášek si klade za cíl představit důležité motivy myšlení judaismu v období tzv. "dlouhého středověku". Důraz
přitom bude kladen na aspekty historické, jazykové i filosofické.
Aškenázský prostor, zahrnující i české země, bude charakterizován nejprve ve 12. století se rodícím literárním žánrem
tosafot, doslova "dodatků", jež byly pokračováním talmudického halachického diskurzu. Dále bude představena židovská
Praha, jež zažila v průběhu 16. století výrazný rozmach, a to mimo jiné v postavách jako byly pražský Maharal (Jehuda
Loew), Mordechaj Jaffe, David Gans nebo Jom Tov Lipmann Heller.
Problematika sefardských židovských komunit bude analyzována jednak obecně na základě právního postavení jinověrců
v islámské společnosti (statut a povaha diskriminačních opatření od 7. do 14. století) a dále na dvou konkrétních
příkladech. Prvním z nich bude básník a filosof Šelomo ibn Gabirol, rodák z andalúzské Málagy, a druhým Baruch Spinoza.
Kurz tak bude zakončen pohledem do Amsterodamu a tamní vitální sefardské obce s neobyčejně bohatými vztahy s
křesťanským okolím.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK