PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Tibetština - AKH100103
Anglický název: Tibetan Language
Zajišťuje: Ústav českého jazyka a teorie komunikace (21-UCJTK)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Martin Hanker
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Martin Hanker (11.02.2019)
Kurz si klade za cíl seznámit neoborové studenty se základními charakterovými rysy tibetštiny, a to jak psané, tak i hovorové. Stran hovorové tibetštiny bude vyučována její lhasská varianta, tedy lingua franca oblasti Centrálního Tibetu. Kromě jazyka samotného budou v rámci kurzu probrány také specifika tibetské literatury, případně některé historické události s jazykem přímo související.

Kurz nepředpokládá žádnou předchozí znalost jazyka. Orientace v základní lingvistické terminologii výhodou.

Od studentů se předpokládá aktivní účast na hodinách, pravidelná domácí příprava a četba sekundární literatury.

Po skončení kurzu by měl student být schopen pokračovat v samostudiu jazyka či navázat na některý z následných kurzů tibetštiny.

https://quizlet.com/64666808/how-to-read-classical-tibetan-flash-cards/

Kurz je realizován pod záštitou platformy Library of Languages.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Martin Hanker (11.02.2019)
  • účast na přednáškách min. 75%
  • závěrečný test min. 70%
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Martin Hanker (11.02.2019)

TOURNADRE, Nicolas a Sangda DORJE. 2003. Manual of Standard Tibetan: Language and Civilization. Snowlion: Ithaca, New York.

GARRETT, Edward a Nathan W. HILL. 2015. “Constituent Order in the Tibetan Noun Phrase.” V SOAS Working Papers in Linguistics 17: 35–48.

TOURNADRE, Nicolas. 2013. “The Tibetic Languages and Their Classification.” V Trans-Himalayan Linguistics: Historical and Descriptive Linguistics of the Himalayan Area, 105–129.

VOLLMANN, Ralf. 2008. “Tibetan Verbs.” V Descriptions of Tibetan Ergativity: A Historical Account. Graz: Leykam.

HILL, Nathan W. 2012. “A Note on the History and Future of the ‘Wylie’ System.” V Revue d’Etudes Tibétaines, no. 23: 103–105.

SCHAIK, Sam van. 2015. “Manuscripts and Printing: Tibet.” BEB I: 959–967.

SCHAIK, Sam van. 2014. “Towards a Tibetan Palaeography: Developing a Typology of Writing Styles in Early Tibet.” V Manuscript Cultures: Mapping the Field, edited by Jörg Quenzer, Dmitry Bondarev, and Jan-Ulrich Sobisch, 299–337. De Gruyter.

CABEZÓN, José Ignacio a Roger R. JACKSON. 1996. Tibetan Literature: Studies in Genre. Studies in Indo-Tibetan Buddhism. New York: Snow Lion.

SCHAEFFER, Kurtis R. 2014. The Culture of the Book in Tibet. Columbia University Press.

PRESTON, Craig. 2005. How to Read Classical Tibetan Volume One: A Summary of the General Path. New York: Snow Lion.

 

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Martin Hanker (11.02.2019)

- úvod do historie jazyka, obecné informace, seznámení se s učebnicemi a sekundární literaturou
- diskuze na úvodním teoretickým jazykovým rámcem, tibetština v elektronických zařízeních
- problematika Wylieho transliterace a tibetské abecedy, práce se slovníkem
- struktura a logické jazykové celky tibetské věty, slovotvorba
- tibetská slovesa a pádové částice
- egoforie, anticipace, identifikace, existence, mluvnické číslo
- číslovky

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK