PředmětyPředměty(verze: 835)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Kurz informační gramotnosti - AKFF00001
Anglický název: Information literacy
Zajišťuje: Knihovna FF (21-KNIH)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / 36 (18)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Klára Rösslerová, Ph.D.
Bc. Václav Trunec
Vyučující: Bc. Václav Trunec
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Bc. Václav Trunec (11.09.2018)

- Seminář je určený výhradně studentům prvních ročníků bakalářského stupně. -

Cílem výběrového semináře je připravit studenty na psaní seminární práce / bakalářské práce či práce vyššího stupně. Student se také v průběhu kurzu seznámí s fungováním knihovny filozofické fakulty, či se naučí pracovat s univerzitními informačními systémy, které využije v průběhu svého studia. Výsledkem může být informační podklad pro napsání kvalifikační práce.

Nejprve budou studenti seznámeni s knihovnami a informačními službami poskytovanými Knihovnou FF UK, ale i službami v rámci systému knihoven ČR, aby dokázali získat požadovaný tištěný dokument. Dále se seznámí s možnostmi vyhledávání ve volně dostupných i předplácených informačních zdrojích včetně důrazu na náležité citování s ohledem na citační normy používané pro daný obor. Součástí kurzu je výklad technických možností a doporučení pro prezentování (práce s PDF dokumentem, využití kancelářského balíčku Office, který je studentům dostupný zdarma).

Osnova:
1. Seznámení se službami Knihovny FF UK a knihoven obecně.
2. Úvod do elektronických informačních zdrojů.
3. Informační systémy na UK.
4. Příprava prezentování práce.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Bc. Václav Trunec (11.09.2018)

Seminář probíhá formou blokové výuky (4 bloky po 90 min) a plnění úkolů. Z každého bloku a splnění úkolu může student získat 10 bodů (celkem tedy 40). Pro udělení zápočtu (4 kreditů) musí student získat alespoň 30 bodů.

Vstupní požadavky
Poslední úprava: Bc. Václav Trunec (11.09.2018)

Seminář je určen výhradně studentům prvních ročníků bakalářského stupně.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK