PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2022/2023
  
Antické tradice - AKA600004
Anglický název: Traditions of Classical Antiquity
Zajišťuje: Ústav pro klasickou archeologii (21-UKAR)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: zimní
Body: 1
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Kv [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: AKA500080
Poznámka: student může plnit i v dalších letech
Garant: prof. PhDr. Jan Bažant, CSc.
Mgr. Patrik Líbal, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: doc. PhDr. Jiří Musil, Ph.D. (19.03.2008)
Problematika "historismu" a "renesance" v dějinách umění. Umění pozdní antiky a raného křesťanství. Karolinská renesance. Otonská renesance. Renesance 12. století a výtvarné umění. Antická tradice v gotickém umění. Italská renesance 15. století. Vrcholná italská renesance. Záalpská renesance 16. století. Antické tradice v barokním umění. Neoklasicismus a antické tradice okolo roku 1800. Antické tradice v evropském umění 19. století. Antika a avantgarda 20. století. Význam antické výtvarné tradice pro současné umění.
Literatura
Poslední úprava: doc. PhDr. Jiří Musil, Ph.D. (12.05.2008)

J. Summerson, The Classical Language of Architecture, London 1964

O. Demus, Byzantine Art and the West, London 1970

M. Greenhalgh, Classical Tradition in Art, London 1978

M. Greenhalgh, The Survival of Roman Antiquities int the Middle Ages, London 1989

M. Greenhalgh, What is Classical Tradition, London 1990

České země: Antika a česká kultura, Praha 1978

Antické tradice v českém umění, Praha 1982

J. Bažant, Umění českého středověku a antika, Praha 2000

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK