PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Seminář k archeologii Západního středomoří I - AKA500105
Anglický název: Archaeology of Western Mediterranean seminar I
Zajišťuje: Ústav pro klasickou archeologii (21-UKAR)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / 10 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
student může plnit i v dalších letech
Garant: Mgr. Jan Kysela, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Jan Kysela, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Petra Tušlová, Ph.D. (11.03.2021)
Seminář je provázán s předměty Archeologie předřímské Itálie, Archeologie Západního Středomoří nebo
Archeologie Etrurie v závislosti na tom, jaká z těchto přednášek se v příslušném akademickém roce odehrává.
Semináře jsou dále tématicky zaměřeny. Studenti zde aktivně rozvíjejí své znalosti archeologie Apeninského
poloostrova a západního Středomoří. Rozvíjejí dále svou schopnost práce s odbornou cizojazyčnou literaturou,
stejně jako schopnost odborné argumentace. Studenti musí přednést i sepsat referát po způsobu vědeckého
článku a aktivně se podílet na diskusi k jednotlivým tématům.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Petra Tušlová, Ph.D. (31.05.2021)

Odborná literatura je volena podle tématu zadaného referátu a diskutovaných témat.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK