PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Diplomový seminář II - AKA500096
Anglický název: Diploma seminar II
Zajišťuje: Ústav pro klasickou archeologii (21-UKAR)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
student může plnit i v dalších letech
Garant: prof. PhDr. Peter Pavúk, Ph.D.
Vyučující: doc. PhDr. Ladislav Stančo, Ph.D.
Anotace
Seminář navazující na Diplomový seminář I se zaměřuje na podporu a kontrolu tvorby magisterských diplomových
prací v pokročilé fázi přípravy práce. V semináři jsou probírány obsahové i metodologické otázky spojené se
zpracováním zvolených témat závěrečných prací, seminář je navíc místem široké diskuse o tématech mezi
vyučujícími a studenty.
Poslední úprava: Tušlová Petra, Mgr., Ph.D. (11.03.2021)
Literatura
Povinná literatura:
Podle tématu diplomové práce.

Doporučená literatura:
Eco, U.: Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997.

Šesták, Z.: Jak psát a přednášet o vědě. Praha: Academia, 2000.

Čmejrková, S. - Daneš, F. - Světlá, J.: Jak napsat odborný text. Praha: LEDA, 1999.

Poslední úprava: Tušlová Petra, Mgr., Ph.D. (11.03.2021)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK