PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2022/2023
  
Antické tradice v evropském umění II - AKA500091
Anglický název: Traditions of Classical Antiquity in European Art
Zajišťuje: Ústav pro klasickou archeologii (21-UKAR)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: student může plnit i v dalších letech
Garant: prof. PhDr. Jan Bažant, CSc.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: doc. PhDr. Ladislav Stančo, Ph.D. (13.07.2018)
Cílem dvousemestrového přednáškového cyklu je seznámit studenty s antickými tradicemi v poantické Evropě.
Druhá část cyklu je věnována období od 15. do 19. století a recepce antiky bude vždy zasazena do dobového
politického a duchovního kontextu. Z geografického hlediska bude preferována Itálie, odkud v 15.-17. století
přicházely nejdůležitější podněty, ale výklad se bude věnovat také Střední Evropě. Přednášky budou většinou
soustředěny na jednu oblast výtvarné tvorby, takže výklad bude možné pojmout jako souvislý příběh. Tím bude
vytvářen nezbytný rámec, do něhož si studenti budou zasazovat jednotlivá fakta tak, jak se s nimi budou postupně
seznamovat. Výzkum recepce antiky je mladá vědecká disciplína, která se však začala v posledních desetiletích
rychle rozvíjet a přednáškový cyklus studenty seznámí s nejdůležitějšími výsledky nejnovějšího bádání.
Literatura
Poslední úprava: doc. PhDr. Ladislav Stančo, Ph.D. (13.07.2018)

Antika a česká kultura, Academia, Nakladatelství ČSAV, Praha 1978 Online:

http://olympos.cz/Antika/encyklopedie/antika_a_ceska_kultura.pdf

Bažant, J. Vila Hvězda v Praze. Mistrovské dílo severské renesance, Praha 2013.

Bažant, J., Pražský Belvedér (1537-1562). První renesanční vila ve střední Evropě, Praha 2014.

Vermeule, C.C., European Art and the Classical Past, Cambridge MA 1964

Greenhalgh, M., The Classical Tradition in Art, London 1978

Grafton, Anthony - Most, Glenn W. - Settis, Salvatore, eds., The Classical Tradition, The Belknap

Press, Cambridge Mass. 2010

Sylabus
Poslední úprava: doc. PhDr. Ladislav Stančo, Ph.D. (13.07.2018)

1-2. Renesance a rinascità.

3-4. Italské quattrocento a antická architektura.

5-6. Malířství a sochařství italského quattrocenta a antika .

7-8. Antické vzory italské rtenesance.

9-10. Malířství a sochařství italského cinquecenta a antika.

11-12. Architektura italského cinquecenta a antika.

13-14. Záalpská renesance.

15-16. Baroko a antika.

17-18. Novoklasicistní výtvarné umění a antika

19-20. Novoklasicistní architektura a antika.

21-24. Samostudium podle připravených materiálů, příprava závěrečné eseje.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK