PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2022/2023
  
Antické tradice v evropském umění I - AKA500079
Anglický název: Traditions of Classical Antiquity in European Art
Zajišťuje: Ústav pro klasickou archeologii (21-UKAR)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: ADIVPV020
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
student může plnit i v dalších letech
Garant: prof. PhDr. Jan Bažant, CSc.
Je záměnnost pro: ADIVM105
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Petra Tušlová, Ph.D. (05.10.2020)
!!! Link na připojení k výuce online!!!:
https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fteam%2F19%3Aa2e682954fa24f36abe0317731706750%40thread.tacv2%2Fconversations%3FgroupId%3Deaca1562-0d00-4431-9d46-7624d57c1cb3%26tenantId%3D71cbe59b-f59f-49d8-bed9-6de6b6468917&type=team&deeplinkId=5c327fe1-89e6-4862-be7e-6fd8cbf08aab&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true


Cílem dvousemestrového přednáškového cyklu je seznámit studenty s antickými tradicemi v poantické Evropě od <br>
6. století do současnosti. V první části kursu bude probráno období do 14. století. Vývoj evropské civilizace byl <br>
zásadním způsobem ovlivňován souvislou a mnohovrstevnatou interakcí s hlavními centry šíření řecko-římského <br>
dědictví. Studenti se během cyklu seznámí s mechanismy této interakce, jejími podněty, motivacemi a historickými <br>
okolnostmi. Recepce antiky bude zasazena do dobového politického a duchovního kontextu a ve výkladu bude <br>
preferována Francie, odkud ve středověku přicházely ty nejdůležitější podněty. Přednášky budou většinou <br>
soustředěny na jeden státní útvar nebo jednu oblast výtvarné tvorby, takže výklad bude možné pojmout jako <br>
souvislý příběh. Tím bude vytvářen nezbytný rámec, do něhož si studenti budou zasazovat jednotlivá fakta tak, jak <br>
se s nimi budou postupně seznamovat. Výzkum recepce antiky je mladá vědecká disciplína, která se však začala <br>
v posledních desetiletích rychle rozvíjet a přednáškový cyklus studenty seznámí s nejdůležitějšími výsledky <br>
nejnovějšího bádání.<br>
Literatura
Poslední úprava: doc. PhDr. Ladislav Stančo, Ph.D. (13.07.2018)

Antika a česká kultura, Academia, Nakladatelství ČSAV, Praha 1978. Online:

http://olympos.cz/Antika/encyklopedie/antika_a_ceska_kultura.pdf

Antické tradice v českém umění, Praha 1982

Bažant, J., Umění českého středověku a antika, Praha 2000

Panofsky, E., Renaissance and Renascences in Western Art, Stockholm 1960

Grafton, Anthony - Most, Glenn W. - Settis, Salvatore, The Classical Tradition, The Belknap Press,

Cambridge Mass. 2010

Laurence Terrier Aliferis, L’imitation de l’Antiquité dans l’art médieval, Turnhout 2016

Sylabus
Poslední úprava: doc. PhDr. Ladislav Stančo, Ph.D. (13.07.2018)

1-2. Mezi antikou a středověkem.

3-4. Karolinská renesance.

5-6. Císař, papež a antika.

7-8. Obnova Evropy ve 12. století.

9-10. Románská architektura a antika.

11-12. Obnova antické sochařské tradice 1.

13-14. Obnova antické sochařské tradice 2.

15-16. Gotické sochařství a antika.

17-18. Vrcholná gotika a antická tradice.

19-20. Italské trecento a antika

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK