PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Dějiny archeologického myšlení / teorie oboru - AKA500066
Anglický název: History of archaeological thought / theory of archaeology
Zajišťuje: Ústav pro klasickou archeologii (21-UKAR)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: APA111015
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
student může plnit i v dalších letech
Garant: prof. PhDr. Peter Pavúk, Ph.D.
Mgr. Jan Kysela, Ph.D.
Záměnnost : APA111015
Je záměnnost pro: AKA500060
Anotace
Poslední úprava: doc. PhDr. Ladislav Stančo, Ph.D. (01.07.2015)
Cílem kursu je prohloubit znalosti archeologické teorie (včetně otázek specifických pro archeologii klasickou)
jednak prostřednictvím přednášek představujících vývoj archeologického myšlení v chronologické perspektivě
(tedy postup po jednotlivých fázích tohoto vývoje, školu od školy či paradigma od paradigmatu), jednak řadou
přednášek zaměřených na konkrétní témata, představovaná pak napříč vývojem a myšlenkovými přístupy.
Literatura
Poslední úprava: doc. PhDr. Ladislav Stančo, Ph.D. (01.07.2015)

Bintliff, J. - Pearce, M.: The Death of Archaeological Theory? Oxford 2011.

Bouzek, J. et al.: Dějiny Archeologie I + II2. Praha 1983, 1984.

Demoule, J.-P. - Giligny, F. - Lehoërff, A. - Schnapp, A.: Guide des méthodes de l'archéologie. Paris 2009.

Eggert, M.: Prähistorische Archaeologie. Konzepte und Methoden. Tübingen - Basilej 2001.

Hodder, I.: Reading the Past.3 Cambridge 2003.

Parker Pearson, M.: The Archaeology of Death and Burial. Sutton 1999.

Renfrew, C. - Bahn, P.: Archaeology: Theories, Methods and Practice. London 2000.

Sklenář, K.: Archaeology in central Europe: the first 500 years. Leicester 1983.

Trigger, B.: History of archeological thought2. Cambridge 2006.

Vašíček, Z.: Archeologie, historie, minulost. Praha 2006.

Sylabus
Poslední úprava: doc. PhDr. Ladislav Stančo, Ph.D. (01.07.2015)

1) Teorie teorie a věda o vědě

2) Od předarcheologií k archeologii: sběratelství, první systematisace; první teorie - význam klasické archeologie

3) Archeologie klasická a prehistorická mezi koncem 19. a 1. pol. 20. stol.

4) Systémy, procesy a middle range theory - poválečný vývoj.

5) Postprocesuální bouře a eklektický pokoj - 1980-2010; současná klasická archeologie

6) Řád v artefaktech a vztah k realitě?

7) Archeologie a historie

8) Kultury a etnika

9) Vztahy a kontakty

10) Obraz a význam

11) Mrtví a živí - pohřební archeologie

12) Genderová archeologie

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK