PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Exkurze I - AKA100118
Anglický název: Excursion I
Zajišťuje: Ústav pro klasickou archeologii (21-UKAR)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/0, Z [HT]
Rozsah za akademický rok: 1 [dny]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Mgr. Jan Kysela, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Petra Tušlová, Ph.D. (10.03.2021)
Výuka klasické archeologie je pravidelně doplňována exkursemi do muzeí a na archeologické lokality. Kratší
návštěvy sezónních výstav v muzeích v ČR včetně institucí spravujících univerzitní sbírku odlitků klasické
archeologie (Galerie antického umění v Hostinném a expozice zámku v Duchcově) jsou pravidelně alternovány s
několikadenními (1–2 týdny) exkursemi do vybraných oblastí klíčových pro pochopení antického světa. Osobní
obeznámení s povahou krajiny, lokalitami, památkami i artefakty vystavenými v museích je nedílnou složkou studia
archeologie.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK