PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Seminář k italické archeologii - AKA100111
Anglický název: Italic archaeology seminar
Zajišťuje: Ústav pro klasickou archeologii (21-UKAR)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2023 do 2023
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / 30 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
student může plnit i v dalších letech
Garant: Mgr. Jan Kysela, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Jan Kysela, Ph.D.
Anotace
Seminář dále rozvíjí témata probíraná v rámci přednášky Italická archeologie. Probíhá formou referátů zaměřených
na dílčí témata umožňující snáze pochopit či jednoznačně ilustrovat probírané jevy. Práce v rámci semináře
spočívá krom přípravy referátu i v aktivní účasti na diskusích a v četbě zadané literatury.
Poslední úprava: Tušlová Petra, Mgr., Ph.D. (10.03.2021)
Literatura

Zadává se ke každému referátu jednotlivě či z hodiny na hodinu dle probírané tématiky.

Poslední úprava: Tušlová Petra, Mgr., Ph.D. (10.03.2021)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK