PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Italická archeologie - AKA100110
Anglický název: Italic Archaeology
Zajišťuje: Ústav pro klasickou archeologii (21-UKAR)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: 30 / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
student může plnit i v dalších letech
Garant: Mgr. Jan Kysela, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Jan Kysela, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Petra Tušlová, Ph.D. (10.03.2021)
Přednáška poskytuje základní přehled o archeologii předřímské a raně římské Itálie, tj. v období mezi počátkem
doby železné a augustovskou dobou. Její teritoriální těžiště leží především na území střední Itálie v Etrurii a Latiu,
zbytek Itálie však tvoří nezbytný kontext zde studovaných jevů. Předmětem výkladu je popis sledovaných
archeologických jevů a základní vhled do materiální kultury a výtvarného umění, jejich význam pro pochopení
společenského a hospodářského vývoje oblasti, kontakty s vnějším světem.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Petra Tušlová, Ph.D. (10.03.2021)

Brendel, O.: Etruscan art. New Heaven - London 1995.

Camporeale, G.: Gli Etruschi. Storia e civiltà. Torino 2004. / Die Etrusker: Geschichte und Kultur eines rätselhaften Volkes. Düseldorf - Zürich 2003.

Camporeale, G. ed.: Gli Etruschi fuori Etruria / The Etruscans outsinde Etrria. Verona 2001.

Coarelli, F.: L’art romain. Des origines au IIIe siècle av. J.-C. Paris 2011.

Cornell, TJ.: The Beginnings of Rome. London - New York 1995.

Cristofani, M.: L’arte degli Etruschi. Torino 1978.

Naso, A. ed.: Etruscology. Berlin - Boston 2018.

Sauron, G.: L'art romain des conquêtes aux guerres civiles. Paris 2013. / Römische Kunst. Von mittleren Republik bis Augustus. Mainz 2013.

Torelli, M. - Menichetti, M. - G.L. Grassigli: Arte e archeologia del mondo romano. Milano 2011.

Wallace-Hadrill, A.: Rome’s cultural revolution. Cambridge 2008.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Petra Tušlová, Ph.D. (10.03.2021)

1) archeologie Itálie doby železné a republikánské: koncepty, metody a problémy

2) počátek doby železné: vznik Itálie

3) orientalisující období

4) archaické období: etruské poleis a „Velký tarquinský Řím“ - 1

5) archaické období: etruské poleis a „Velký tarquinský Řím“ - 2

6) vybrané otázky materiální a výtvarné kultury orientalisujícícho a archaického období

7) zbytek mosaiky: archeologické kultury předřímské Itálie

8) proměna střední Itálie mezi 5. a 3. stoletím: migrace, kolonisace, transformace

9) kultura střední Itálie ve 4. a 3. stol.: umění a archeologie

10) římská kolonisace

11) Řím a Itálie v období pozdní republiky - splečnost, hospodářství (amfory, keramika, villy)

12) umění v období pozdní republiky: import a nápodoba, republikánský portrét, mosaiky

13) Augustovské období

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK