PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Archeologická cvičení II - AKA100089
Anglický název: Practical skills excercise II
Zajišťuje: Ústav pro klasickou archeologii (21-UKAR)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / 15 (20)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň: základní
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
student může plnit i v dalších letech
Garant: Mgr. Jan Kysela, Ph.D.
Mgr. Petra Tušlová, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Jakub Havlík
Mgr. Tomáš Janek
Mgr. Jan Kysela, Ph.D.
Mgr. Josef Souček
Mgr. Petra Tušlová, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Petra Tušlová, Ph.D. (05.01.2022)
Kurs nabídne teoretický i praktický úvod do systematiky a metodiky výkopové archeologické práce v terénu. Přednášeny a/nebo prakticky cvičeny jsou:

• Archeologické výzkumy – úvod do problematiky
• Deposiční procesy a stratigrafie – Harrisova matice
• Nedestruktivní výzkum – příprava, podklady, sběr dat, interpretace
• Destruktivní výzkum – příprava, podklady, sběr dat, interpretace
• Formulářová dokumentace
• Kresebná a fotografická dokumentace arch. situace – teorie (orotofoto, 3D fotografie, užití dronu); kresba – měřítko (konvenční symboly, digitalizace plánů
• Kresebná a fotografická dokumentace arch. situace – praxe
• Geodetická zařízení – praktický nácvik: nivelační přístroj, GPS, totální stanice a freeware softwary na sběr dat, GIS data – možnosti vizualizace
• Úvod do problematiky databází – jak zacházet se získanými daty, jak je uchovávat a vizualizovat
• Exkurze na probíhající arch. výzkum

Výuka bude probíhat v Kampusu Hybernská, budova D, 3. patro, místnost 302.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Petra Tušlová, Ph.D. (05.01.2022)

Podmínkou udělení zápočtu je prezence v min. 75% vyučovacích hodin a vypracovaní zadaných samostatných prací.

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Petra Tušlová, Ph.D. (05.01.2022)

Bahn, P. – Renfrew, C.: Archaeology. Theories, Methods and Practice. London 2008.

Harris, E.: Principles of Archaeological Stratigraphy. London 1989.

Kuna, M. et al.: Nedestruktivní archeologie. Teorie, metody a cíle. Praha 2004.

Gojda, M. Archeologie a dálkový průzkum. 2017.

Gojda, M.: Letecká archeologie v Čechách. Praha 1997

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK