PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Archeologická cvičení II - AKA100089
Anglický název: Practical skills excercise II
Zajišťuje: Ústav pro klasickou archeologii (21-UKAR)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neomezen (20)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň: základní
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
student může plnit i v dalších letech
Garant: Mgr. Jan Kysela, Ph.D.
Mgr. Petra Tušlová, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Viktorija Čisťakova, Ph.D.
Mgr. Jakub Havlík
Mgr. Tomáš Janek
Mgr. Jan Kysela, Ph.D.
Mgr. Jana Matznerová
Mgr. Josef Souček
Mgr. Petra Tušlová, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Petra Tušlová, Ph.D. (15.02.2024)
Kurs nabídne teoretický i praktický úvod do systematiky a metodiky výkopové archeologické práce v terénu. Přednášeny a/nebo prakticky cvičeny jsou:

• Archeologické výzkumy – úvod do problematiky
• Deposiční procesy a stratigrafie – Harrisova matice
• Nedestruktivní výzkum – příprava, podklady, sběr dat, interpretace
• Destruktivní výzkum – příprava, podklady, sběr dat, interpretace
• Formulářová dokumentace
• Kresebná a fotografická dokumentace arch. situace – teorie
• Kresebná a fotografická dokumentace arch. situace – praxe
• Geodetická zařízení – praktický nácvik.
• Úvod do problematiky databází.
• Exkurze do laboratoří nebo na probíhající arch. výzkum

Výuka bude probíhat v Kampusu Hybernská, budova D, 3. patro, místnost 302-303.
Zde rozpis přednášek LS 2023-2024:
https://ffuk-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/tuslp6af_ff_cuni_cz/EQIhpULbvcxJl9I9vlBuHQEB0SWl5KBZJZ2CO6cSR7npxA?e=doH9qf
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Petra Tušlová, Ph.D. (15.02.2024)

Podmínkou udělení zápočtu je prezence v min. 75% vyučovacích hodin a vypracovaní zadaných samostatných prací (viz excelová tabulka viz anotace)

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Petra Tušlová, Ph.D. (05.01.2022)

Bahn, P. – Renfrew, C.: Archaeology. Theories, Methods and Practice. London 2008.

Harris, E.: Principles of Archaeological Stratigraphy. London 1989.

Kuna, M. et al.: Nedestruktivní archeologie. Teorie, metody a cíle. Praha 2004.

Gojda, M. Archeologie a dálkový průzkum. 2017.

Gojda, M.: Letecká archeologie v Čechách. Praha 1997

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK