PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Římská architektura - AKA100088
Anglický název: Roman Architecture
Zajišťuje: Ústav pro klasickou archeologii (21-UKAR)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
student může plnit i v dalších letech
Garant: Mgr. Petra Tušlová
Mgr. Josef Souček
Záměnnost : AKA100052
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: doc. PhDr. Ladislav Stančo, Ph.D. (23.01.2017)
Přednáška je zaměřena na představení římské architektury a jednotlivých typů staveb z období římské republiky
po dominát, s mírným přesahem do pozdní antiky. Po představení charakteru, návaznosti a vývoje římského
stavebnictví, bude věnována pozornost architektuře jednotlivých profánních i sakrálních staveb, a to jak na území
samotné Itálie, tak v římských provinciích.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Petra Tušlová (26.04.2017)

Boëthius, A. [1970] 1978: Etruscan and Early Roman Architecture. London: Penguin Books (ÚKAR 58B 22)
Hanuš, K. - Nesměrák, K. 1989: Vývoj architektury. Praha (Skripta 45/17)
MacDonald, W. [1965] 1986: The Architecture of the Roman Empire I. An Introductory Study. New Haven and London: Yale University Press (U-VDA-73 a 74)
Stamper, J.W. 2005: The Architecture of Roman Temples. The Republic to the Middle Empire. Cambridge: Cambridge University Press (ÚKAR 58B 34).
Stierlin, H. 1996: The Roman Empire. From the Etruscans to the Decline of the Roman Empire. Köln: Taschen. (ÚKAR 58B 28)
Ulrich, R.B. - Quenemoen, C.K. (eds.) 2014: A Companion to Roman Architecture. Malden - Oxford: Blackwell Publishing Ltd.
Ward-Perkins, J.B. 1975: Architektur der Römer. Stuttgart (ÚKAR 58B 19)
Ward-Perkins, J.B. 1994: Roman Imperial Architecture. New Haven and London: Yale University Press (ÚKAR 58B 29)
Wright, G.R.H.: 1994 [1970, 1981]: Ancient Building Technology. Volume 1: Historical Background. Liden - Boston: Brill.
Wright, G.R.H.: 2009: Ancient Building Technology. Volume 3: Construction, part I: text. Liden - Boston: Brill.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Petra Tušlová (01.04.2017)

Římská architektura LS 2017 - Sylabus

 

1)     Vztah vnějších faktorů a architektury

 

a.      Vliv přírodních podmínek

 

b.      Kulturní vlivy

 

c.      Ekonomika a dějinné vlivy

 

2)     Římské stavebnictví

 

a.      Plánování staveb

 

b.      Stavební technologie a materiály

 

c.      Dekorace

 

3)     Římské město a veřejné stavby v jeho centru

 

a.      Pravoúhlé plánování, umístění základních staveb

 

b.      Římská fóra

 

c.      Baziliky

 

d.      Curie

 

e.      Comitium

 

4)     Stavby pro zábavu

 

a.      Divadla/Odeia

 

b.       Amfiteátry 

 

c.       Cirky

 

d.      Stadiony

 

5)     Funerální stavby

 

a.      Typy funerálních staveb a jejich umístění v rámci města

 

b.      Mauzolea

 

c.      Kolumbária

 

d.      Hypogea

 

e.      Hrobky podél Via Appia

 

6)     Chrámy

 

a.      Architektonické typy

 

b.      Návaznost na Etrusky, rozdíly proti Řekům

 

c.      Tradice vs. invence, podrobování se lokálním potřebám a novým kultům

 

7)     Památníky

 

a.      Oblouky a quadrifronty

 

b.      Sloupy

 

8)     Lázně a gymnasia

 

a.      Císařské

 

b.      Veřejné

 

c.      Soukromé

 

d.      Termální

 

e.      Gymnasia

 

9)     Obytné domy a villy ve městě

 

10)  Obytné domy a villy na venkově

 

11)  Vodní a technické stavby

 

a.      Akvadukty

 

b.      Cisterny, Castellum aquarum a rozvod vody po městě

 

c.      Latríny

 

d.      Fontány

 

e.      Hradby

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK