PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Archeologická cvičení I - AKA100075
Anglický název: Archaeological practices
Zajišťuje: Ústav pro klasickou archeologii (21-UKAR)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
student může plnit i v dalších letech
Garant: Mgr. Petra Tušlová, Ph.D.
Mgr. Jan Kysela, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Ján Bobik
Mgr. Jan Kysela, Ph.D.
Mgr. Jana Matznerová
Mgr. Petra Tušlová, Ph.D.
Anotace
Cílem kursu je poskytnout základní dovednosti pro práci s archeologickými nálezy, zejména (avšak nikoliv výlučně) keramikou. Přednášeny a/nebo prakticky cvičeny jsou:

• praktické zacházení s nálezy, jejich organizace, popis a způsoby publikace
• keramika: keramologické minimum, třídění keramiky, zpracování nálezových souborů
• kresba keramických artefaktů – řez, rekonstrukce tvaru, dekorace….
• kresba nekeramických artefaktů
• fotografická dokumentace nálezů
• zpracování digitální fotografie a práce s rastrovými grafickými soubory
• práce s vektorovými grafickými programy
• úvod do statistických metod a jejich grafických výstupů

Je vhodné, aby se co největší počet studentů cvičení účastnil s vlastním počítačem s nainstalovanými programy, které jsou předmětem cvičení: Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, MS Office Excell, MS Office Access nebo File maker. Učební literatura – základní manuály k příslušným programům – se pak odvíjí od nainstalované verze daného programu

Poslední úprava: Tušlová Petra, Mgr., Ph.D. (05.01.2022)
Literatura

Orton, C. – Tyers, P. – Vince, A.: Pottery in archaeology. Cambridge manuals in archaeology. Cambridge 1993.

Griffith, N. – Jenner, A. – Wilson, Chr.: Drawing archaeological Finds. A Handbook2. London 1991/1996/2002.

Sinopoli, C.: Approaches to Archaeological Ceramics. New York 1991.

Dorrel, P. G.: Photography in Archaeology and Conservation. Cambridge 1995.

Poslední úprava: Tušlová Petra, Mgr., Ph.D. (05.01.2022)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK