PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Seminář archeologický I - AKA100073
Anglický název: Archaeological seminar I
Zajišťuje: Ústav pro klasickou archeologii (21-UKAR)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
student může plnit i v dalších letech
Garant: doc. PhDr. Peter Pavúk, Ph.D.
Vyučující: doc. PhDr. Peter Pavúk, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: doc. PhDr. Ladislav Stančo, Ph.D. (25.06.2015)
Studenti si v semináři osvojují základní principy logické struktury psaní odborné práce, nakládání s bibliografií,
způsoby citací, práci s publikovaným materiálem, s knihovními, datovými a internetovými zdroji. Při vypracování
písemného referátu a v diskusi o něm jsou tak studenti prakticky konfrontováni se základními pracovními postupy
a s epistemologií oboru, nabývají jak hlubší znalosti materiálu, tak i dovednosti jeho správné kontextualisace a
interpretace.

Archeologický seminář I rozšiřuje znalosti z kursu Egejská archeologie prostřednictvím cíleného výběru klíčových
a průřezových témat jako je administrativa, vznik státu, propaganda v umění, vznik paláců, zánik paláců,
diskontinuity ve vývoji, meziregionální obchod a směna atd. Konkrétní témata a zaměření semináře se každým
rokem obměňují.
Literatura
Poslední úprava: doc. PhDr. Ladislav Stančo, Ph.D. (25.06.2015)

Literatura bude zadána v závislosti na tématu referátu, voleny budou především časopisecké články nejlépe reflektující nejnovější stav poznání.

Volně dostupné fulltextové internetové zdroje:
;

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK