PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Úvod do klasické archeologie - AKA100069
Anglický název: Introduction to Classical Archaeology
Zajišťuje: Ústav pro klasickou archeologii (21-UKAR)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: 15 / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. PhDr. Peter Pavúk, Ph.D.
doc. PhDr. Ladislav Stančo, Ph.D.
Mgr. Jan Kysela, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Jan Kysela, Ph.D.
doc. PhDr. Ladislav Stančo, Ph.D.
Mgr. Petra Tušlová, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: doc. PhDr. Ladislav Stančo, Ph.D. (25.06.2015)
Úvodní přednáška, která má posluchače seznámit s obsahem a vymezením oboru, s jeho základními metodami a
způsobem odborné práce v něm. Dále s dějinami oboru, organizací práce, hlavními antickými sbírkami v České
republice a ve světě. Studenti se seznámí se základní periodizací a terminologií oboru.
Literatura
Poslední úprava: doc. PhDr. Ladislav Stančo, Ph.D. (25.06.2015)
Povinná literatura:
Bouzek, J. - Ondřejová, I. - Musil, J.: Úvod do klasické archeologie. Praha 2006.

Buchvaldek, J. - Bouzek, J. - Kostomitsopoulos, Ph. - Sklenář, K.: Dějiny archeologie. Praha 1975.

Doporučená literatura:
Alcock, S. E.: Classical Archaeology. Oxford 2007.

Biers, W.: The Archaeology of Greece. Ithaka 1996.

Biers, W.: Art, Artefacts, and Chronology in Classical Archaelogy. London 1992.

Borbein, A. H. - Hölscher, T. - Zanker, P. (eds.): Klassische Archäologie. Eine Einführung. Berlin 2009.

Dufková, M. - Ondřejová, I.: Historie sběratelství antických památek v českých zemích. Praha 2006.

Hölscher, T.: Klassische Archäologie. Grundwissen. Stuttgart 2002.

Richter, G.: A Handbook of Greek Art. London-New York 1994 (revised edition)

Sklenář, K.: Z Čech do Pompejí. Příběhy a objevy českých archeologů v zahraničí. Praha 1989.

Sylabus
Poslední úprava: doc. PhDr. Ladislav Stančo, Ph.D. (25.06.2015)

1. Vymezení oboru a jeho postavení mezi příbuznými disciplínami

2. Dějiny oboru, základní literatura a příručky, jejich zkratky

3. Antické vázy I (attické vázy, technologie, terminologie, tvarosloví)

4. Antické vázy II (jihoitalská a helénistická produkce, terra sigillata)

5. Řecká a helénistická plastika - technologie, metodologie, terminologie

6. Architektura - technologie, metodologie, terminologie

7. Bronzířství a toreutika - technologie, metodologie, terminologie

8. Antické terakoty a lampy

9. Starověké sklo

10. Nástěnné malířství (egejské, helénistické, etruské, římské) a mozaiky

11. Úvod do antické ikonografie

12. Úvod do archeologie římských provincií

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK