PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Jazyková situace v chorvatštině a srbštině - AJVES0580
Anglický název: Croatian an Serbian language situation
Zajišťuje: Katedra jihoslovanských a balkanistických studií (21-KJBS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2022 do 2022
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. et Mgr. Helena Stranjik, Ph.D.
Vyučující: Mgr. et Mgr. Helena Stranjik, Ph.D.
Třída: A - Mezioborová nabídka VP: Lingvistika
Anotace
Poslední úprava: Mgr. et Mgr. Helena Stranjik, Ph.D. (01.02.2023)
Předmět se zabývá vybranými otázkami jazykové situace na území, kde se užívají chorvatský a srbský jazyk – jazykovým standardem, jeho kodifikací a současným vývojem. Z teoretického bude hlediska zkoumána podstata jazykové normy a jejího utváření, i ve vztahu k sousedním jazykovým standardům, které se zformovaly v rámci srbsko-chorvatského jazykového systému na základě štokavského nářečí. Pozornost bude věnována především vývoji ve dvacátém století a současnému stavu. Probírány budou otázky jazykového purismu a jeho reálného dopadu na vývoj jazyka. Aktuální stav jazykové normy bude podrobněji ilustrován na vybraných tématech, která představují nejčastější pravopisné problémy jak pro cizince, tak pro rodilé mluvčí.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. et Mgr. Helena Stranjik, Ph.D. (01.02.2023)

K úspěšnému získání atestace z kursu se předpokládá aktivní účast v hodinách (povoleny jsou max. tři neomluvené absence), čtení zadaných textů a plnění domácích úkolů.

Literatura
Poslední úprava: Mgr. et Mgr. Helena Stranjik, Ph.D. (01.02.2023)

BARIĆ, E. a kol.: Hrvatski jezični savjetnik. Zagreb, 1999.

BRBORIĆ, B. – VUKASINOVIĆ, J. – GAČEVIĆ, R.: Srpski jezik u normativním ogledalu. Beograd, 2006.

BRBORIĆ, B.: O srpskom pravopisu. Beograd, 2016.

BRBORIĆ, B.: Pravopis srpskog jezika u nastavnoj praksi. Beograd, 2004.

BROZOVIĆ, D.: Neka bitna pitanja hrvatskoga jezičnog standarda. Zagreb, 2006.

FEKETE, E. – ĆUPIĆ, D.: Srpski jezički savetnik. Beograd, 2005.

FEKETE, E.: Jezičke doumice. Beograd, 2006.

FILIPOVIĆ, R.: Teorija jezika u kontaktu. Zagreb, 1986.

FRANČIĆ, A. – Hudeček, L. – Mihaljević, M.: Normativnost i višefunkcionalnost u hrvatskom standardnom jeziku. Zagreb, 2005.

GRANIĆ, J.: Jezična politika i jezična stvarnost. Zagreb, 2009.

MUHVIĆ-DIMANOVSKI, V.: Neologizmi. Problemi teorije i primjene. Zagreb, 2005.

PETI-STANTIĆ, A. – LANGSTON, K.: Hrvatsko jezično pitanje danas. Identiteti i ideologie. Zagreb, 2013.

RADOVANOVIĆ, M.: Srpski jezik na kraju veka. Beograd, 1996.

SAMARDŽIJA, M. – PRANJKOVIĆ, I.: Hrvatski jezik u 20. stoljeću. Zagreb, 2006.

SAMARDŽIJA, M.: Hrvatske jezične i pravopisne dvojbe. Zagreb, 2005.

STOJKOVIĆ, M.: Hrvatske jezične i pravopisne dvojbe. Zagreb, 2005.

ŠKILJAN, D.: Jezična politika. Zagreb, 1988.

TELEBAK, M: Govorimo srpski. S lakoćom do jezičke kulture. Banja Luka, 1996.

VUČKOVIĆ, P.: Ogledi iz semantike i pragmatike. Beograd, 1995.

Vstupní požadavky
Poslední úprava: Mgr. et Mgr. Helena Stranjik, Ph.D. (01.02.2023)

Ovládání chorvatského / srbského jazyka na úrovni umožňující čtení odborných textů v daných jazycích.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK