PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Morfologická cvičení (chorvatština) - AJVES0548
Anglický název: Practicing Croatian Morphology
Zajišťuje: Katedra jihoslovanských a balkanistických studií (21-KJBS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2022 do 2022
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neomezen (20)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. et Mgr. Helena Stranjik, Ph.D.
Vyučující: Mgr. et Mgr. Helena Stranjik, Ph.D.
Třída: A - Mezioborová nabídka VP: Lingvistika
Anotace
Poslední úprava: Mgr. et Mgr. Helena Stranjik, Ph.D. (07.02.2022)
Seminář navazuje na kurs Morfologie chorvatštiny s cílem prohloubit a prakticky procvičit znalosti získané v základním kursu. Procvičováno bude především aktivní tvoření a správné užití jmenných a slovesných tvarů ve studovaném jazyce.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. et Mgr. Helena Stranjik, Ph.D. (07.02.2022)

K úspěšnému získání atestace z kursu se předpokládá aktivní účast na hodinách (povoleny jsou max. tři neomluvené absence) a prezentace referátu na zvolené morfologické téma.

Literatura
Poslední úprava: Mgr. et Mgr. Helena Stranjik, Ph.D. (07.02.2022)

ANIĆ, V. - SILIĆ, J.: Pravopis hrvatskoga književnog jezika. Zagreb, 2001.

BARIĆ, E. a kol.: Hrvatska gramatika. Zagreb, 2005.

SILIĆ, J. - PRANJKOVIĆ, I.: Gramatika hrvatskog jezika za gimnazije i visoka učilišta. Zagreb, 2007.

SEDLÁČEK, J.: Stručná mluvnice srbocharvátštiny. Praha, 1989.

TEŽAK, S. - BABiĆ, S.: Grmatika hrvatskoga jezika. Zagreb, 2003.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK