PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Second Language from the Area of Studies III (Slovene) - AJS500095E
Anglický název: Second Language from the Area of Studies III (Slovene)
Zajišťuje: Zahraniční oddělení (21-ZO)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
Body: 2
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: slovinština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň: základní
Je zajišťováno předmětem: AJS5000095
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
student může plnit i v dalších letech
Třída: Exchange - 09.1 Modern EC Languages
Rozvrh   Nástěnka   
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Andrea Hermanová (07.09.2017)

Zahraniční výměnní studenti mohou být v tomto předmětu klasifikováni dle stupnice ECTS.

International Exchange students may gain an ECTS grade in this course.

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Andrea Hermanová (07.09.2017)

Dular, J., Pogorelec, B.: Slovenski jezik II. Maribor 1992.

Dular J., Korošec, T.: Slovenski jezik III. Maribor 1992.

Dular J., Korošec, T.: Slovenski jezik IV. Maribor 1992.

Honzak Jahič, J.: Slovenščina ni težka. Praha 2000.

Ferbežar, I. a kol.: Sporazumevalni prag za slovenščino. Ljubljana 2004.

Markovič, A. a kol.: Slovenska beseda v živo 1. Ljubljana 2002.

Slovenska zvrstna besedila. Ljubljana 1981..

Škerlj, R.: Češko-slovenski, slovensko-češki slovar. Ljubljana 1995.

Toporišič, J.: Slovenska slovnica. Maribor 2000.

Urbančič, B., Jedlička, A., Hauser, P.: Češčina. Ljubljana 1997.

Žagar, F.: Slovenska slovnica in jezikovna vadnica. Maribor 1996.

Slovníkové publikace:
Slovar slovenskega knjižnega jezika. Ljubljana 1970-1990.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK