PředmětyPředměty(verze: 916)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Jihovýchodní Evropa v mezinárodních vztazích - AJS5000206
Anglický název: Southeastern Europe and International Relations
Zajišťuje: Katedra jihoslovanských a balkanistických studií (21-KJBS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. PhDr. Jan Pelikán, CSc.
Vyučující: prof. PhDr. Jan Pelikán, CSc.
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Sandra Vlainić (21.04.2021)
Předmět je koncipován jako přednáška. Jeho cílem je seznámit studenty s úlohou areálu jihovýchodní Evropy v
mezinárodních vztazích v jednotlivých historických etapách. Předpokládá se podrobná znalost historických reálií
předmětné oblasti získaná v předcházejícím bakalářském studiu. Důraz při přednášce bude kladen na období
pozdního novověku a vývoj ve 20. století. V rámci předmětu budou prezentovány "klasické" diplomatické dějiny
jihovýchodní Evropy; výklad se zaměří i na reflexi dění v tomto regionu společnostmi žijícími v jiných částech
kontinentu, a naopak na vnímání událostí v Evropě a ve světě populací usídlenou v jihovýchodní Evropě.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Sandra Vlainić (21.04.2021)
Základní studijní literatura:
BANAC, I.: The National Question in Yugoslavia. Origins, History, Politics. New York, 1984.

Hatschikjan, M. - Troebst, S. (ed.), Südosteuropa. Ein Handbuch. Gesellschaft, Politik, Wirtschaft, Kultur. München, 1999.

HLADKÝ, L.: Bosenská otázka v 19. a 20. století. Brno, 2005.

HRADEČNÝ, P. a kol.: Dějiny Řecka. Praha, 1998.

HRADEČNÝ, P. - HLADKÝ, L.,: Dějiny Albánie, Praha, 2008

HRADEČNÝ, P.: Kosovská otázka ve vývoji albánsko-jihoslovanských vztahů do roku 1944, Slovanské historické studie 20. Praha, 1994, s. 76-98.

HRADEČNÝ, P.: Řekové a Turci. Nepřátelé nebo spojenci?. Praha, 1996.

HROCH, M.: Evropská národní hnutí v 19. století. Společenské předpoklady vzniku novodobých národů. Praha, 1986.

HROCH, M.: V národním zájmu. Požadavky a cíle evropských nár. hnutí v komparativní perspektivě. Praha, 1996.

Vykoukal, J. - Litera, B. - Tejchman, M.: Východ. Vznik, vývoj a rozpad sovětského bloku 1944-1989, Praha, 2000.

PAULOVÁ, M.: Balkánské války 1912-1913 a český lid. Praha, 1963.

PELIKÁN, J. a kol.: Dějiny Srbska. Praha, 2004.

RYCHLÍK, J: Dějiny Bulharska. Praha, 2000.

RYCHLÍK, J. - KOUBA, M.: Dějiny Makedonie. Praha, 2003.

ŠESTÁK, M. a kol.: Dějiny jihoslovanských zemí. Praha, 1998.

TODOROVA, M: Imagining the Balkane. New York, 1997.

TREPTOW, K. W.: Dějiny Rumunska. Praha, 2000.

ŽÁČEK V. a kol.: Češi a Jihoslované v minulosti. Od nejstarších dob do roku 1918. Praha, 1975.

Další odborná literatura:
Bekić, D.: Jugoslavija u hladnom ratu. Odnosi s velikim silami. Zagreb, 1988.

EKMEČIĆ, M.: Stvaranje Jugoslavije 1790-1918. Beograd, 1989.

HÖSCH, E.: Geschichte der Balkanländer. Von der Frühzeit bis zur Gegenwart. München, 1995.

JELAVICH, B.: History of the Balkans, I, Cambridge 1983.

KOLEJKA, J.: Národy habsburské monarchie v revoluci 1848-1849. Praha, 1989.

Sovětizace východní Evropy. Země střední a jihovýchodní Evropy v letech 1944-1948. Praha, 1994.

SUGAR, P. F.: Southeastern Europa under Ottoman Rule 1354-1804, Seattle 1977.

VICKERS, M.: Between Serb and Albanian: a History of Kosovo. London, 1988.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Sandra Vlainić (21.04.2021)

1. Východní otázka, Napoleonská Evropa 1792-1815.

2. Vídeňský systém 1815-1853.

3. Nový koncert velmocí a jeho vliv na Balkáně 1853-1875.

4. Balkánská krize 1875-1878, Berlínský kongres.

5. Evropská diplomacie na balkánském poloostrově v letech 1878-1914.

6. Jihovýchodní Evropa za balkánských válek a první světové války.

7. Poválečné uspořádání jihovýchodní Evropy - versaillský mírový systém.

8. Balkán v mezinárodních vztazích v meziválečné éře I.

9. Balkán v mezinárodních vztazích v meziválečné éře II.

10. Jihovýchodní Evropa za druhé světové války.

11. Jihovýchodní Evropa v letech 1945-1948.

12. Jihovýchodní Evropa v období bipolárně rozděleného světa.

13. Dnešní perspektivy vývoje jihovýchodní Evropy v mezinárodních souvislostech.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK