PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Politické implikace etnokartografie Balkánu - AJS5000195
Anglický název: Political implications of Balkan ethnocartography
Zajišťuje: Katedra jihoslovanských a balkanistických studií (21-KJBS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. PhDr. Jan Pelikán, CSc.
PhDr. Mgr. Jaroslav Otčenášek, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Mgr. Jaroslav Otčenášek, Ph.D.
prof. PhDr. Jan Pelikán, CSc.
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Sandra Vlainić (21.04.2021)
Seminář je postaven na praktické práci s historickými mapovými podklady. Studenti se v průběhu výuky seznámí
se způsobem, jakým etnické a etnohistorické, popř. kulturní mapy vznikají. Následně se hlouběji ponoří do
způsobů, jakým se v mapách etnika vč. národnostních menšin zachycují, jaké jsou historické i kulturní podmínky
vytváření takovýchto map. Další důležitou otázkou je záměrné deformování, upravování, zastírání apod.
skutečného rozsahu území osídlených tím kterým etnikem, obvykle s konkrétním politickým cílem. Stranou
nezůstane ani zneužívání etnických map ve válkách ve 20. století i problémy, s nimiž se setkávají dnešní tvůrci
takovýchto map.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Sandra Vlainić (21.04.2021)
Základní studijní literatura:
CVIJIĆ, J.: Ethnographic map of the Balkan peninsula. In: The Geographical Review 5/5, 1918.

KÖNEMANN, L. (ed.): Historica. Velký atlas světových dějin. Praha 2011.

SHEPHERD, W. R.: Distribution of races in Austria-Hungary. Wien 1911.

ŠATAVA, L.: Národnostní menšiny v Evropě. Encyklopedická příručka. Praha 1994.

příslušené webové stránky jednotlivých států, jejich ministerstev apod.

Další odborná literatura:
Etnički sastav stanovništva SFRJ prema popisu stanovništva 1981. Beograd 1983.

MIHĂILESCU, V.: O hartă istorică, hartă etnică a Romăniei. După recensămăntul din 1930. Bucuresti 1933 (?).

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Sandra Vlainić (21.04.2021)

1. Etnická mapa - vymezení pojmů.

2. Etnická mapa - obsah, způsoby znázorňování faktů, použitelnost ve vědecké praxi.

3. Antické mapové projevy.

4. Středověká mapa - evropský styl versus arabsko-perský.

5. Počátky moderních map s etnickým, historickým či kulturním obsahem.

6. "Zlatý věk" etnických map - 2. polovina 19. a 1. polovina 20. století.

7. Náhodné i cílené deformace informací na mapách vzniklých před 1945.

8. Etnická kartografie v pojetí komunistických režimů na Balkáně.

9. Moderní přístupy k etnokartografii, demografie.

10. Co v etnických a etnokulturních mapách nenajdeme?

11. Atlasové projekty (kulturní atlasy) v Evropě se zřetelem k Balkánu.

12. Etnické mapy a dnešní migrace.

13. Aktuální otázky dnešní etnokartografie.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK