PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Současná etnická struktura Balkánu - AJS5000180
Anglický název: Current Balkan ethnical structure
Zajišťuje: Katedra jihoslovanských a balkanistických studií (21-KJBS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2022 do 2022
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. PhDr. Jan Pelikán, CSc.
PhDr. Mgr. Jaroslav Otčenášek, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Mgr. Jaroslav Otčenášek, Ph.D.
prof. PhDr. Jan Pelikán, CSc.
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Sandra Vlainić (21.04.2021)
Přednáška se soustředí na charakteristiku a analýzu současné etnické struktury Balkánu (vč. Turecka) od pádu
komunismu (od let 1989/1990). Probírají se jednotlivé balkánské státy, popisuje se etnické složení (majority,
minority) před rokem 1989/90. Studenti jsou seznámeni s potenciálními i reálnými etnickými spory v této době.
Poté je zájem přenes na transformaci balkánských socialistických států po 1989/90 v souvislosti s novými
etnickými pohyby a změnami. Další oblastí zájmu jsou etnické procesy v době válek na území býv. Jugoslávie.
Závěr přednášek se soustřeďuje na migrační krize ve 21. století a s tím souvisejícími národnostními posuny s
výhledem do nejbližší budoucnosti.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Sandra Vlainić (21.04.2021)
Základní studijní literatura:
COLLIER, P.: Exodus. Jak migrace mění náš svět? Praha 2017.

GELLNER, E.: Národy a nacionalismus. Praha. 1993.

HRADEČNÝ, P. a kol.: Dějiny Řecka. Praha, 1998.

HRADEČNÝ, P. - HLADKÝ. L.: Dějiny Albánie. Praha 2008.

KREISER, K. - NEUMANN, CH. K.: Dějiny Turecka. Praha 2010.

PELIKÁN, J. - TEJCHMAN, M.: Dějiny Jugoslávie (1918-1991). Praha 1996.

PELIKÁN, J. a kol.: Státy západního Balkánu v uplynulém čtvrtstoletí a perspektivy jejich vývoje. Praha 2016.

PELIKÁN, J. a kol.: Dějiny Srbska. Praha 2019.

RYCHLÍK, J.: Dějiny Bulharska. Praha 2000.

RYCHLÍK, J. (ed.): Mezi Terstem a Istanbulem. Balkánské národy ve 20. století. Praha 2020.

RYCHLÍK, J. - PERENČEVIĆ, M.: Dějiny Chorvatska. Praha 2007.

RYCHLÍK, J. a kol.: Dějiny Slovinska. Praha 2011.

RYCHLÍK, J. - KOUBA, M.: Dějiny Makedonie. Praha 2017.

RYCHLÍK, J. a kol.: Mezi Terstem a Istanbulem. Balkánské národy ve 20. století. Praha 2020.

SCHEU, H. CH.: Migrace a kulturní konflikty. praha 2011.

SUGAR, P. F.: Nationalism in Eastern Europe. Seattle, 1994.

ŠATAVA, L.: Národnostní menšiny v Evropě. Praha 1994.

ŠÍSTEK, F.: Dějiny Černé Hory. Praha 2017.

TREPTOW, K.: Dějiny Rumunska. Praha 2000.

ŽÍLA, O.: "Jedna si jedina moja domovina?" Etnodemografické proměny Bosny a Hercegoviny v letech 1945-2013. Praha 2014.

Další odborná literatura:
JUDAH, T.: Srbi - Istorija, mit i razaranje Jugoslavije. Beograd, 2003

LIVADA, S.: Etničko čišćenje. Zagreb, 2006.

PELIKÁN, J.: Jihoslovanská krize: kořeny a souvislosti. Praha 1996.

PELIKÁN, J.: Národnostní otázka ve Svazové republice Jugoslávii. Geneze, vývoj, perspektivy. Praha 1997.

ŠATAVA, L.: Etnicita a jazyk? teorie, praxe, trendy. Brno 2013.

ŠATAVA, L.: Evropská etnika bez státu: rozměry asimilace a revitalizace. Trnava 2015.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Sandra Vlainić (21.04.2021)

1. Etnická struktura Jugoslávie do roku 1991.

2. Etnická struktura Albánie do roku 1990.

3. Etnická struktura Rumunska do roku 1989.

4. Etnická struktura Bulharska do roku 1990.

5. Etnická struktura Řecka.

6. Etnická struktura Turecka.

7. Etnické změny během válek v býv. Jugoslávii.

8. Etnické proměny balkánských zemí v 90. letech 20. stol. I. (Bulharsko, Rumunsko, Moldavsko)

9. Etnické proměny balkánských zemí v 90. letech 20. stol. II. (Albánie, Řecko, Turecko)

10. Hlavní etnické transformace Balkánu ve 21. století I.

11. Hlavní etnické transformace Balkánu ve 21. století II.

12. Migrační krize a dopady na Balkán.

13. Predikce etnických změn Balkánu v nejbližší budoucnosti.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK