PředmětyPředměty(verze: 916)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Political systems of South-East Europe - AJS5000179
Anglický název: Political systems of South-East Europe
Zajišťuje: Katedra jihoslovanských a balkanistických studií (21-KJBS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: prof. PhDr. Jan Pelikán, CSc.
PhDr. Ondřej Žíla, Ph.D.
Vyučující: prof. PhDr. Jan Pelikán, CSc.
PhDr. Ondřej Žíla, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Sandra Vlainić (26.09.2022)
The aim of the seminar is to acquaint students with the historical and current changes in the political development
of South East Europe. The main emphasis is on the changes and specifics of political systems, even in
confrontation with Czech (Czechoslovak) traditions. The subject therefore has a strong political science dimension.
An important role is also played by clarifying the differences that exist in the Balkan countries between the declared
political system and the real situation, which is often different, if not the opposite. The seminar focuses mainly on
the 20th and 21st centuries with an explanation of historical sources during the Turkish (or Austrian or Austro-
Hungarian) domination of older times.

ONLY FOR STUDENTS FROM THE DEPARTMENT OF SOUTH SLAVIC AND BALKAN STUDIES!!!
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Sandra Vlainić (21.04.2021)
Basic study literature:
BANAC, I.: The National Question in Yugoslavia. Origins, History, Politics. New York, 1984.

BIEBER, F.: Post-war Bosnia. Ethnicity, inequality and public sector governance. London 2006.

CABADA, L. - HŘÍCHOVÁ, B.: Úvod do studia politické vědy. Plzeň 2007.

DURHAM, M. E.: High Albania. London 2017 (česky: V albánských výšinách. Putování za horskými kmeny. Praha 2019).

GLENNY, M.: The fall of Yugoslavia. London 1996 (3. vydání).

GLENNY, M. Nationalism, war and the great powers 1804-2011. London 2012.

HALL, R. C. (ed.): War in the Balkans. Santa Barbara 2014.

Hatschikjan, M. - Troebst, S. (ed.), Südosteuropa. Ein Handbuch. Gesellschaft, Politik, Wirtschaft, Kultur. München, 1999.

HLADKÝ, L. - RYCHLÍK, J. - TONKOVÁ, M.: Dějiny Slovinska. Praha 2011.

HRADEČNÝ, P. a kol.: Dějiny Řecka. Praha, 1998.

HRADEČNÝ, P. - HLADKÝ, L.: Dějiny Albánie, Praha, 2008

HRADEČNÝ, P.: Kosovská otázka ve vývoji albánsko-jihoslovanských vztahů do roku 1944, Slovanské historické studie 20. Praha, 1994, s. 76-98.

KEIL, S. (ed.): State-building in the Western Balkans. London 2018.

MERTUS, J. A.: Kosovo. How myths and truths started a war. Berkeley 1999.

MILAN, Ch.: Social mobilisation beyond ethnicity. Civic activism and grassroots movements in Bosnia and Herzegovina. London 2020.

PELIKÁN, J. a kol.: Dějiny Srbska. Praha, 2004.

RYCHLÍK, J: Dějiny Bulharska. Praha, 2000.

RYCHLÍK, J. - KOUBA, M.: Dějiny Makedonie. Praha, 2003.

SERWER, D.: From war to peace in the Balkans, the Middle East and Ukraine. London 2018.

TODOROVA, M: Imagining the Balkane. New York, 1997.

TREPTOW, K. W.: Dějiny Rumunska. Praha, 2000.

Vykoukal, J. - Litera, B. - Tejchman, M.: Východ. Vznik, vývoj a rozpad sovětského bloku 1944-1989, Praha, 2000.

Other literature:
Bekić, D.: Jugoslavija u hladnom ratu. Odnosi s velikim silami. Zagreb, 1988.

EKMEČIĆ, M.: Stvaranje Jugoslavije 1790-1918. Beograd, 1989.

HÖSCH, E.: Geschichte der Balkanländer. Von der Frühzeit bis zur Gegenwart. München, 1995.

JELAVICH, B.: History of the Balkans, I, Cambridge 1983.

KOLEJKA, J.: Národy habsburské monarchie v revoluci 1848-1849. Praha, 1989.

SUGAR, P. F.: Southeastern Europa under Ottoman Rule 1354-1804, Seattle 1977.

VICKERS, M.: Between Serb and Albanian: a History of Kosovo. London, 1988.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Sandra Vlainić (21.04.2021)

1. Basic terminology; political science view of society.

2. System approach in political science.

3. Models of political systems.

4. The essence and principles of socialization.

5. Political systems of the Ottoman Empire until the WW1.

6. Political systems of Austria, Austro-Hungarian empire and Italy until the WW1.

7. Political systems of South-East Europe in the interwar period I (Kingdom of S. H. S.).

8. Political systems of South-East Europe in the interwar period II (Romania, Bulgaria, Albania Greece).

9. New conception of politics during the WW2.

10. "People's democratic"political systems 1944/5-1989/90

11. Specific development of Greece.

12. Radical transformation of political systems after the fall of communist regimes and Balkan conflicts.

13. Current political systems of SEE countries.

Vstupní požadavky
Poslední úprava: Mgr. Sandra Vlainić (31.05.2022)

FOR KJBS DEPARTMENT STUDENTS ONLY!!!

Požadavky k zápisu
Poslední úprava: Mgr. Sandra Vlainić (26.09.2022)

ONLY FOR STUDENTS FROM THE DEPARTMENT OF SOUTH SLAVIC AND BALKAN STUDIES!!!

PLEASE RESPECT THIS POLITE REQUEST!

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK