PředmětyPředměty(verze: 825)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Další areálový jazyk III. Srbský jazyk - AJS5000099
Anglický název: Second Language from the Area of Studies III (Serbian)
Zajišťuje: Katedra jihoslovanských a balkanistických studií (21-KJBS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
Body: 2
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: srbština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň: základní
Je zajišťováno předmětem: AJVES00192
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Sandra Vlainić
Ve slož. záměnnosti pro: AVS500062, AVS500063, AVS500066, AVS500067, AVS500094, AVS500095, AVS500098, AVS500099
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Sandra Vlainić (05.03.2010)

Vstupní jazyková kompetence studenta odpovídá stupni A2 Evropského referenčního rámce pro jazyky. Cílem předmětu je
kontinuální rozšiřování slovní zásoby, dále reflektování rozdílů mezi češtinou a srbštinou, zvláště v oblasti mezijazykové
homonymie a předložkových vazeb. Získané praktické znalosti umožní studentům vést konverzaci v každodenních
komunikačních situacích a porozumět komplikovanějším textům. Výstupní jazyková kompetence studenta odpovídá stupni
B1 (střední úroveň) Evropského referenčního rámce pro jazyky.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Sandra Vlainić (16.12.2012)

Zahraniční výměnní studenti mohou být v tomto předmětu klasifikováni dle stupnice ECTS.

International Exchange students may gain an ECTS grade in this course.

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Sandra Vlainić (25.09.2014)

Učebnice

 • Bjelaković, I., Vojnović, J.: Naučimo srpski 2. Novi Sad 2007.
 • Zdravković, S., Živanić, Lj., Putnik, R..: Više od reči. Beograd 2012.
 • Milićević-Dobromirov, N., Novković, B.: Super srpski. Novi Sad 2011.

 

Mluvnice

 • Sedláček, J.: Stručná mluvnice srbocharvátštiny. Praha 1989.
 • Stanojčić, Ž., Popović, V.: Gramatika srpskoga jezika za srednje škole. Beograd 2000.
 • Klajn, I.: Gramatika srpskog jezika. Beograd 2005.
   

Slovníkové publikace

 • Novotná, V.: Rečnik srpsko-čeških homonima. Beograd 2003.
 • Jeníková, A.: Srbsko-český, česko-srbský slovník. Praha 2007.
 • Srbocharvátsko-český slovník. Praha 1982.
 • Srbština konverzace, se slovníkem a gramatikou. Brno 2011.
Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Sandra Vlainić (05.03.2010)

1. Gramatika: opakování.

2. Konverzace: Záliby a koníčky.

3. Gramatika: Skloňování číslovek.

4. Konverzace: Cestování, turistika, sport.

5. Gramatika: Nepravidelná slovesa v přítomném a minulém čase.

6. Konverzace: Srbsko a Česká republika.

7. Gramatika: Podmiňovací způsob.

8. Konverzace: Srbská kuchyně.

9. Gramatika: Přechodníky v srbském jazyce.

10. Konverzace: Svátky v Srbsku a České republice, zvyky a pověry.

11. Gramatika: Příčestí minulé a trpné, radni i trpni glagolski pridev.

12. Konverzace: Rodina a příbuzní.

13. Opakování, příprava na závěrečný test.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK