PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Další areálový jazyk IV. Slovinský jazyk - AJS5000096
Anglický název: Second Language from the Area of Studies IV (Slovene)
Zajišťuje: Katedra jihoslovanských a balkanistických studií (21-KJBS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: letní
Body: 2
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: slovinština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň: základní
Je zajišťováno předmětem: AJVES00189
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Magda Lojk
Ve slož. záměnnosti pro: AVS500062, AVS500063, AVS500066, AVS500067, AVS500094, AVS500095, AVS500098, AVS500099
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Sandra Vlainić (05.03.2010)
Vstupní jazyková kompetence studenta odpovídá stupni B1 (střední úroveň) Evropského referenčního rámce pro jazyky.
Cílem je rozvíjení jazykové kompetence a zdokonalování vyjadřovacích schopností ve slovinštině. Studenti budou
připravováni k vyjádření myšlenek a názorů. Větší část gramatické složky bude věnována syntaktickým jevům. Gramatika
bude procvičována zadáváním písemných prací vztahujících se k aktuálně probíranému tématu. Výstupní jazyková
kompetence studenta odpovídá stupni B1 (vyšší úroveň) Evropského referenčního rámce pro jazyky.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Sandra Vlainić (16.12.2012)

Zahraniční výměnní studenti mohou být v tomto předmětu klasifikováni dle stupnice ECTS.

International Exchange students may gain an ECTS grade in this course.

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Sandra Vlainić (05.03.2010)

Bogataj, J.: Slovenske navade in običaji. Ljubljana 2000.

Honzak Jahič, J.: Slovenščina ni težka. Praha 2000.

Ferbežar, I. a kol.: Sporazumevalni prag za slovenščino. Ljubljana 2004.

Kocjan-Barle, M.: Abeceda pravopisa (vaje, preglednice, rešitve). Ljubljana 1992.

Krušič, M. a kol.: Slovenija. Ljubljana 1995.

Markovič, A. a kol.: Slovenska beseda v živo 1. Ljubljana 2002.

Marušič, F. L.: Študentska skrb za slovenščino. Ljubljana 2001.

Slovar slovenskega knjižnega jezika, I-V. Ljubljana 1972-1992.

Tivadar, H.: Zvočna čitanka. Ljubljana 2000.

Toporišič, J.: Slovenska slovnica. Maribor 2000.

Urbančič, B., Jedlička, A., Hauser, P.: Češčina. Ljubljana 1997.

Urbančič, B.: Slovensko-češki kulturni stiki. Ljubljana, 1996.

Žagar, F.: Slovenska slovnica in jezikovna vadnica. Maribor 1996.

Slovníkové publikace:
Škerlj, R.: Češko-slovenski, slovensko-češki slovar. Ljubljana 1995.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Sandra Vlainić (05.03.2010)

1. Vaření a gastronomie. Recepty, klasická a moderní kuchyně.

2. Móda a trendy.

3. Místo, které mě oslovilo (popis interiéru).

4. Volný čas - sběratelé a spolky.

5. Sport, fotbal a fanoušci.

6. Slovinské tradiční sporty: lyžování, alpinismus (historie, současnost).

7. Opakování gramatiky, procvičování (i písemně).

8. Slovinská fauna a flora.

9. Manželství, svatby, partnerství.

10. Slovinské svátky.

11. Česko-slovinské kulturní styky.

12. Komunismus a demokracie - historické změny, kterých jsme svědci.

13. Opakování a shrnutí.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK