PředmětyPředměty(verze: 825)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Další areálový jazyk III. Slovinský jazyk - AJS5000095
Anglický název: Second Language from the Area of Studies III (Slovene)
Zajišťuje: Katedra jihoslovanských a balkanistických studií (21-KJBS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
Body: 2
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: slovinština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň: základní
Je zajišťováno předmětem: AJVES00188
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Magda Lojk
Ve slož. záměnnosti pro: AVS500062, AVS500063, AVS500066, AVS500067, AVS500094, AVS500095, AVS500098, AVS500099
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Sandra Vlainić (05.03.2010)

Vstupní jazyková kompetence studenta odpovídá stupni A2 Evropského referenčního rámce pro jazyky. Cílem předmětu je
zvládnutí skloňování číslovek, používání předložek a jejích pádových vazeb, vyjadřování podmiňovacího a rozkazovacího
způsobu. Získané praktické znalosti studentům umožní vést konverzaci v každodenních komunikačních situacích na
odpovídající úrovni; získají schopnost tvorby jednoduchých textů. Semináře jsou koncipovány tak, aby každá gramatická
kategorie a větný model byly důkladně procvičeny na základě praktického materiálu. Výstupní jazyková kompetence
studenta odpovídá stupni B1 (střední úroveň) Evropského referenčního rámce pro jazyky.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Sandra Vlainić (16.12.2012)

Zahraniční výměnní studenti mohou být v tomto předmětu klasifikováni dle stupnice ECTS.

International Exchange students may gain an ECTS grade in this course.

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Sandra Vlainić (05.03.2010)

Dular, J., Pogorelec, B.: Slovenski jezik II. Maribor 1992.

Dular J., Korošec, T.: Slovenski jezik III. Maribor 1992.

Dular J., Korošec, T.: Slovenski jezik IV. Maribor 1992.

Honzak Jahič, J.: Slovenščina ni težka. Praha 2000.

Ferbežar, I. a kol.: Sporazumevalni prag za slovenščino. Ljubljana 2004.

Markovič, A. a kol.: Slovenska beseda v živo 1. Ljubljana 2002.

Slovenska zvrstna besedila. Ljubljana 1981..

Škerlj, R.: Češko-slovenski, slovensko-češki slovar. Ljubljana 1995.

Toporišič, J.: Slovenska slovnica. Maribor 2000.

Urbančič, B., Jedlička, A., Hauser, P.: Češčina. Ljubljana 1997.

Žagar, F.: Slovenska slovnica in jezikovna vadnica. Maribor 1996.

Slovníkové publikace:
Slovar slovenskega knjižnega jezika. Ljubljana 1970-1990.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Sandra Vlainić (05.03.2010)

1. Opakování minulého času. Slovní zásoba: Psaní dopisu. Formální a neformální dopis.

2. Prázdniny a svátky.

3. Geografické a administrativní členění Slovinska; stát, politika, náboženství.

4. Život na venkově a ve městě. Život v alpské a přímořské části Slovinska.

5. Předložky - použití a vazby s pády. Procvičování.

6. Skloňování číslovek. Hledáme byt - pronájem, život na kolejích. Inzerát.

7. Procvičování číslovek. Shoda číslovek se jmény.

8. Tvoření a význam rozkazovacího způsobu - imperativ.

9. Co čteme? Knihy a časopisy. V knihkupectví, v knihovně, na kiosku. Čtení článku z tisku.

10. Tvoření a význam podmiňovacího způsobu - kondicionál I a II.

11. Procvičení kondicionálu na úryvku z krásné literatury.

12. Prezent ve funkci futura. Nakupujeme dárky - narozeniny, svátky.

13. Opakování a shrnutí.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK