PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Další areálový jazyk II. Slovinský jazyk - AJS5000094
Anglický název: Second Language from the Area of Studies II (Slovene)
Zajišťuje: Katedra jihoslovanských a balkanistických studií (21-KJBS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: letní
Body: 2
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: slovinština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň: základní
Je zajišťováno předmětem: AJVES00187
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Magda Lojk
Ve slož. záměnnosti pro: AVS500062, AVS500063, AVS500066, AVS500067, AVS500094, AVS500095, AVS500098, AVS500099
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Sandra Vlainić (05.03.2010)
Vstupní jazyková kompetence studenta odpovídá stupni A1 Evropského referenčního rámce pro jazyky. Cílem předmětu je
osvojování další gramatické látky a rozvíjení komunikačních schopností a řečové dovednosti. V předmětu budou probírána
témata, která se bezprostředně dotýkají každodenního života, a dále ta, která jsou nezbytně nutná pro filologa -
slovinštináře. Výstupní jazyková kompetence studenta odpovídá stupni A2 Evropského referenčního rámce pro jazyky.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Sandra Vlainić (16.12.2012)

Zahraniční výměnní studenti mohou být v tomto předmětu klasifikováni dle stupnice ECTS.

International Exchange students may gain an ECTS grade in this course.

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Sandra Vlainić (05.03.2010)

Honzak Jahič, J.: Slovenščina ni težka. Praha 2000.

Ferbežar, I. a kol.: Sporazumevalni prag za slovenščino. Ljubljana 2004.

Kocjan-Barle, M.: Abeceda pravopisa (vaje, preglednice, rešitve). Ljubljana 1992.

Markovič, A. a kol.: Slovenska beseda v živo 1. Ljubljana 2002.

Slovar slovenskega knjižnega jezika. Ljubljana 1970-1990.

Slovenska zvrstna besedila. Ljubljana 1981.

Toporišič, J.: Slovenska slovnica. Maribor 2000.

Urbančič, B., Jedlička, A., Hauser, P.: Češčina. Ljubljana 1997.

Žagar, F.: Slovenska slovnica in jezikovna vadnica. Maribor 1996.

Slovníkové publikace:
Škerlj, R.: Češko-slovenski, slovensko-češki slovar. Ljubljana 1995.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Sandra Vlainić (05.03.2010)

1. Opakování gramatických témat - skloňování a časování v přítomném čase.

2. Hromadná a pomnožná podstatná jména. Výjimky z deklinačních vzorů. Skloňování osobních a cizích jmen.

3. Přivlastňovací přídavná jména - tvoření a skloňování. Slovní zásoba: Lidské tělo. U lékaře. Základní fráze a konstrukce.

4. Skloňování ukazovacích a tázacích zájmen. Slovní zásoba: Sport a tělovýchova.

5. Skloňování záporných zájmen. Slovní zásoba: Kultura - kino, divadlo, na výstavě.

6. Skloňování neurčitého zájmena nekak(šen). Slovní zásoba: Dopravní prostředky - vlak, letadlo, loď.

7. Skloňování ostatních neurčitých zájmen, vazby záporných a neurčitých zájmen. Slovní zásoba: Služby - pošta, banka, směnárna, slovinská měna (slovinský tolar).

8. Opakovací lekce.

9. Tvoření a význam minulého času - perfektum. Slovní zásoba: Výlet. Volný čas. Cestování, balení.

10. Procvičování minulého času.

11. Tvoření a význam budoucího času. Slovní zásoba: Telefonujeme, domlouváme schůzku. Plánujeme dovolenou.

12. Procvičování budoucího času. Slovní zásoba: Léto ve Slovinsku. Hledáme ubytování - hotel, kempink, privát.

13. Shrnutí a opakování.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK