PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Další areálový jazyk IV. Rumunský jazyk - AJS5000092
Anglický název: Second Language from the Area of Studies IV (Romanian)
Zajišťuje: Katedra jihoslovanských a balkanistických studií (21-KJBS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: letní
Body: 2
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: rumunština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň: základní
Je zajišťováno předmětem: AJVES00250
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Dr. phil. Dan Ungureanu
Ve slož. záměnnosti pro: AVS500062, AVS500063, AVS500066, AVS500067, AVS500094, AVS500095, AVS500098, AVS500099
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Sandra Vlainić (05.03.2010)
Jazykový kurz rumunštiny je zaměřen na získání podstatných gramatických znalostí a na rozvíjení schopnosti komunikovat
v obvyklých každodenních situacích, ale i v kontaktu s odborníky. Cílem předmětu je dosáhnout stupně B2 (First
Certificate) Evropského referenčního rámce pro jazyky.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Sandra Vlainić (16.12.2012)

Zahraniční výměnní studenti mohou být v tomto předmětu klasifikováni dle stupnice ECTS.

International Exchange students may gain an ECTS grade in this course.

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Sandra Vlainić (05.03.2010)

ALBU, M. - BUNGET, I.: Limba română - limbă străină. Bucureşti, 1996.

AVRAM, M.: Cuvintele limbii române între corect şi incorect. Chişinău - Bucureşti, 2001.

AVRAM, M. - SALA, M.: Faceţi cunoştinţă cu limba română. Cluj, 2001.

DOBRIŢOIU-ALEXANDRU, T.: Česko-rumunský slovník. Bucureşti, 2001.

DOCA, G.: Converser en roumain. Paris, 1993.

FELIX, J.: Rumunština pro samouky. Praha, 1980.

FELIX, J.: Zvuková a písemná stránka rumunštiny. Praha, 1982.

FELIX, J. - HOŘEJŠÍ, V. - SMRČKOVÁ, J. - WITTOCH, Z.: Úvod do studia rumunštiny. Praha, 1963.

GRAUR, A.: Gramatica azi. Bucureşti, 1973.

IONESCU, A. I.: Rumunsko-český slovník. Praha, 2002.

MOLDOVAN, V. - POP, L. - URICARU, L.: Nivel prag pentru învăţarea limbii române ca limbă străină. Strasbourg, 2002.

OŞIAN, P. - PLATON, E.: Româna în conversaţie. Cluj, 2000.

PLÍŠEK, J.: Rumunština do batohu. Praha, 2004.

POP, L. - MOLDOVAN, V. (eds.): Gramatica limbii române. Cluj, 1997.

POP, L. - MOLDOVAN, V. - URICARU, L.: Scurtă gramatică (româna ca limbă străină). Cluj, 2002.

STACA, J. a kol.: Rumunsko-český slovník. Praha, 1961.

URICARU, L. - GOGA, M.: Verbes roumaines. Romanian Verbs. Verbe româneşti. Cluj, 1995.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Sandra Vlainić (05.03.2010)

1. Gramatika: jednoduché perkektum.

2. Konverzace: zeměpis Rumunska.

3. Gramatika: stupňování příslovcí.

4. Konverzace: počasí.

5. Gramatika: vazby "pentru" + infinitiv, "de" + infinitiv.

6. Konverzace: přání.

7. Gramatika: čas předminulý (plusquamperfectum).

8. Konverzace: historické památky Rumunska.

9. Gramatika: kondicionál přítomný a minulý.

10. Konverzace: nákupy.

11. Gramatika: shrnutí I.

12. Gramatika: shrnutí II.; příprava na závěrečný test.

13. Konverzace: návštěva v rodině, muzeu, divadle apod.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK