PředmětyPředměty(verze: 825)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Další areálový jazyk III. Chorvatský jazyk - AJS5000087
Anglický název: Second Language from the Area of Studies III (Croatian)
Zajišťuje: Katedra jihoslovanských a balkanistických studií (21-KJBS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
Body: 2
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: chorvatština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň: základní
Je zajišťováno předmětem: AJVES00180
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Romana Pastuović
Ve slož. záměnnosti pro: AVS500062, AVS500063, AVS500066, AVS500067, AVS500094, AVS500095, AVS500098, AVS500099
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Romana Pastuović (17.02.2015)

Předmět navazuje na Další areálový jazyk II - Chorvatský jazyk a Praktický kurz chorvatského jazyka - začátečnici II.
Předmět je zaměřen na osvojení základů chorvatské ortografie a čtení textu, na zvládnutí základů gramatiky chorvatského
jazyka se zaměřením na rozvíjení primárních komunikačních schopností, na osvojování základní slovní zásoby a
konverzační cvičení. Cílem předmětu je, aby posluchač zvládl základy fonetického systému chorvatštiny, základní
deklinační vzory podstatných a přídavných jmen, zájmen, časování v přítomném čase. V předmětu budou
probírána témata, která se bezprostředně dotýkají každodenního života.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Romana Pastuović (17.09.2013)

Podmínkou je aktivní účast posluchačů na hodinách.

Předmět bude zakončen písemním testem.

Zahraniční výměnní studenti mohou být v tomto předmětu klasifikováni dle stupnice ECTS.

International Exchange students may gain an ECTS grade in this course.

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Romana Pastuović (17.09.2013)

Základní studijní literatura

Hrvatski za početnike 1 : udžbenik hrvatskoga kao drugoga i stranog jezika / Marica Čilaš Mikulić, Milvia Gulešić Machata, Dinka Pasini, Sanda Lucija Udier. - Zagreb : Hrvatska sveučilišna naklada, 2008.

Hrvatski za početnike 1 : vježbenica i gramatički pregled hrvatskoga kao drugog i stranog jezika / Marica Čilaš Mikulić, Milvia Gulešić Machata, Dinka Pasini, Sanda Lucija Udier. - Zagreb : Hrvatska sveučilišna naklada, 2008.

Chorvatsko-český / česko-chorvatský slovník / Dubravka Sesar. - Ostrava, 2004.

Češko-hrvatski i hrvatsko-češki praktični rječnik / Dubravka Sesar. - Zagreb : Školska knjiga, 2002.

Doporučená literatura

Gramatika hrvatskoga jezika : priručnik za osnovno jezično obrazovanje / Stjepko Težak, Stjepan Babić. - Zagreb : Školska knjiga, 1996.

Chorvatština nejen pro samouky / Hana Jirásková. - Praha : Leda, 2009.

UNIVERZALNI češko-hrvatski i hrvatsko-češki rječnik / priredile Renata Kuchar i Suzana Kos. - Zagreb : Mozaik knjiga, 2003.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Romana Pastuović (17.02.2015)

1. Hrvatski za početnike, 12. lekcija

obrada futur I

2. tema Obala, more, ljeto

leksički zadaci uz sliku, gramatičke vježbe futur I

3. tema Obala, more, ljeto

ponavljanje prezenta glagola

4. tema Obala, more, ljeto

vježbe prezent, perfekt i futur glagola

5. 13. lekcija:  Male stvari koje život znače (str. 175-178)

tema pokloni, ponavljanje padeža (akuzativ, lokativ, dativ)

6. 13. lekcija: Male stvari koje život znače (str. 178-182)

čemu se veselimo, vježbe uz dativ

7. 13. lekcija: Male stvari koje život znače (str. 182-184)

tema razglednice, prezent glagola pisati i slati

8. 14. lekcija: Školovanje, posao i svakodnevica (str. 185-186)

tema školovanje i obrazovanje

9. 14. lekcija: Školovanje, posao i svakodnevica (str. 186-188)

tema matura, prezent povratnih glagola

10. 14. lekcija: Školovanje, posao i svakodnevica (str. 188-193)

tema životni planovi, posao, futur povratnih glagola

11. 14. lekcija: Školovanje, posao i svakodnevica (str. 194-203)

tema svakodnevica, prezent glagola 3. vrste

12. ponavljanje i vježba

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK