PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Další areálový jazyk II. Chorvatský jazyk - AJS5000086
Anglický název: Second Language from the Area of Studies II (Croatian)
Zajišťuje: Katedra jihoslovanských a balkanistických studií (21-KJBS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2017 do 2018
Semestr: letní
Body: 2
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: chorvatština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň: základní
Je zajišťováno předmětem: AJVES00179
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Romana Pastuović
Ve slož. záměnnosti pro: AVS500062, AVS500063, AVS500066, AVS500067, AVS500094, AVS500095, AVS500098, AVS500099
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Romana Pastuović (17.02.2015)
Předmět navazuje na Další areálový jazyk I - Chorvatský jazyk a Praktický kurz chorvatského jazyka - začátečnici I. Cílem předmětu je
prohloubení znalosti gramatické struktury chorvatského jazyka a kontinuální rozvíjení komunikační schopnosti cíleným
rozšířováním slovní zásoby o specifické tematické okruhy. Od posluchačů se očekává schopnost číst, odpovídat na
otázky, analyzovat psaný i slyšený text. Základní učebnice bude doplňována dalšími vybranými texty a cvičeními a
doprovozena audio ukázkami. Výstupní jazyková kompetence studenta odpovídá stupni A1 Evropského referenčního
rámce pro jazyky.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Romana Pastuović (17.02.2015)

Podmínkou je aktivní účast posluchačů na hodinách.

Předmět bude zakončen písemním testem.

 

Zahraniční výměnní studenti mohou být v tomto předmětu klasifikováni dle stupnice ECTS.

International Exchange students may gain an ECTS grade in this course.

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Romana Pastuović (17.02.2015)

Základní studijní literatura

 

Hrvatski za početnike 1 : udžbenik hrvatskoga kao drugoga i stranog jezika / Marica Čilaš Mikulić, Milvia Gulešić Machata, Dinka Pasini, Sanda Lucija Udier. - Zagreb : Hrvatska sveučilišna naklada, 2008.

 

Hrvatski za početnike 1 : vježbenica i gramatički pregled hrvatskoga kao drugog i stranog jezika / Marica Čilaš Mikulić, Milvia Gulešić Machata, Dinka Pasini, Sanda Lucija Udier. - Zagreb : Hrvatska sveučilišna naklada, 2008.

 

Chorvatsko-český / česko-chorvatský slovník / Dubravka Sesar. - Ostrava, 2004.

 

Češko-hrvatski i hrvatsko-češki praktični rječnik / Dubravka Sesar. - Zagreb : Školska knjiga, 2002.

 

Doporučená literatura

 

Gramatika hrvatskoga jezika : priručnik za osnovno jezično obrazovanje / Stjepko Težak, Stjepan Babić. - Zagreb : Školska knjiga, 1996.

 

Chorvatština nejen pro samouky / Hana Jirásková. - Praha : Leda, 2009.

 

UNIVERZALNI češko-hrvatski i hrvatsko-češki rječnik / priredile Renata Kuchar i Suzana Kos. - Zagreb : Mozaik knjiga, 2003.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Romana Pastuović (17.02.2015)

1. Hrvatski za početnike, 6. lekcija: Znam, hoću, mogu (str. 83-90)

2. 6. lekcija: Znam, hoću, mogu (str. 83-90), vježba

3. 7. lekcija: Hajdemo! (str. 91-100)

4. 7. lekcija: Hajdemo! (str. 100-106)

5. 8. lekcija: Dobar tek! (str. 107-111)

6. 8. lekcija: Dobar tek! (str. 112-118)

7. 9. lekcija: Odijelo (ne) čini čovjeka (str. 119-128)

8. 10. lekcija: Gdje živimo? (str. 129-132)

9. 10. lekcija: Gdje živimo? (str. 133-137)

10. 11. lekcija: Gdje ste bili?

11. ponavljanje i vježba

12. priprema za pismeni test

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK