PředmětyPředměty(verze: 825)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Další areálový jazyk I. Chorvatský jazyk - AJS5000085
Anglický název: Second Language from the Area of Studies I (Croatian)
Zajišťuje: Katedra jihoslovanských a balkanistických studií (21-KJBS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
Body: 2
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň: základní
Je zajišťováno předmětem: AJVES00178
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Romana Pastuović
Ve slož. záměnnosti pro: AVS500062, AVS500063, AVS500066, AVS500067, AVS500094, AVS500095, AVS500098, AVS500099
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Romana Pastuović (17.09.2013)

Vstupní jazyková kompetence studenta odpovídá stupni A0 Evropského referenčního rámce pro jazyky. Předmět
je zaměřen na osvojení základů chorvatské ortografie a čtení textu, na zvládnutí základů gramatiky chorvatského
jazyka se zaměřením na rozvíjení primárních komunikačních schopností, na osvojování základní slovní zásoby a
konverzační cvičení. Cílem předmětu je, aby posluchač zvládl základy fonetického systému chorvatštiny, základní
deklinační vzory podstatných a přídavných jmen, zájmen, časování v přítomném čase. V předmětu budou
probírána témata, která se bezprostředně dotýkají každodenního života.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Romana Pastuović (17.09.2013)

Podmínkou je aktivní účast posluchačů na hodinách.

Předmět bude zakončen písemním testem.

Zahraniční výměnní studenti mohou být v tomto předmětu klasifikováni dle stupnice ECTS.

International Exchange students may gain an ECTS grade in this course.

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Romana Pastuović (17.09.2013)

Základní studijní literatura

Hrvatski za početnike 1 : udžbenik hrvatskoga kao drugoga i stranog jezika / Marica Čilaš Mikulić, Milvia Gulešić Machata, Dinka Pasini, Sanda Lucija Udier. - Zagreb : Hrvatska sveučilišna naklada, 2008.

Hrvatski za početnike 1 : vježbenica i gramatički pregled hrvatskoga kao drugog i stranog jezika / Marica Čilaš Mikulić, Milvia Gulešić Machata, Dinka Pasini, Sanda Lucija Udier. - Zagreb : Hrvatska sveučilišna naklada, 2008.

Chorvatsko-český / česko-chorvatský slovník / Dubravka Sesar. - Ostrava, 2004.

Češko-hrvatski i hrvatsko-češki praktični rječnik / Dubravka Sesar. - Zagreb : Školska knjiga, 2002.

Doporučená literatura

Gramatika hrvatskoga jezika : priručnik za osnovno jezično obrazovanje / Stjepko Težak, Stjepan Babić. - Zagreb : Školska knjiga, 1996.

Chorvatština nejen pro samouky / Hana Jirásková. - Praha : Leda, 2009.

UNIVERZALNI češko-hrvatski i hrvatsko-češki rječnik / priredile Renata Kuchar i Suzana Kos. - Zagreb : Mozaik knjiga, 2003.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Romana Pastuović (17.02.2015)

1. Uvod
2. 1. lekcija Hrvatski za početnike: Dobro došli!
3. 2. lekcija: Ljudi i zanimanja
4. 3. lekcija: Obitelj, prijatelji i poznanici (str. 39-43)
5. 3. lekcija: Obitelj, prijatelji i poznanici (str. 44-56)
6. 4. lekcija: Karakteristike stvari i ljudi (str. 57-63)
7. 4. lekcija: Karakteristike stvari i ljudi (str. 64-70)
8. 5. lekcija: Informacije o Hrvatskoj i Hrvatima (str. 71-78)
9. 5. lekcija: Informacije o Hrvatskoj i Hrvatima (str. 78-82)
10. ponavljanje i vježba
11. vježbe komunikacije

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK